Informacje o prywatności

Prywatność

Informacje zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 („RODO”)
Ostatnia aktualizacja [24-05-2018]

 

1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administrator danych

Taverna del Castello w personelu przedstawiciela prawnego Fontanelli Alessandro, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050, numer VAT 06694310480, CF fntlsn79b08i046t.

Odpowiedzialny za ochronę danych osobowych (IOD)

Powołaliśmy inspektora ochrony danych (Inspektora Ochrony Danych) zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr. 2016/679 („RODO”). Przypominamy, że w każdej chwili możesz skontaktować się z IOD i wysłać pytanie lub prośbę dotyczącą Twoich danych osobowych i poszanowania Twojej prywatności, pisząc na następujący adres e-mail salumeriatoscanadop@gmail.com

Inne tematy

Twoje dane osobowe mogą zostać podane do wiadomości naszych pracowników lub współpracowników, należących do kategorii administracyjne, handlowe, prawne, księgowe lub IT administratorów systemów, w zależności od leczenia, który działa pod naszym bezpośrednim nadzorem, są powoływani jako przetwarzających dane i otrzymać odpowiednie instrukcje obsługi w tym zakresie. Odbiorcami danych obejmują również dostawcom usług obcych związanych z płatnościami, przesyłki, usługi marketingowe, dostawcy hostingu i systemów informacyjnych Inżynieria usługodawców, IT firmy lub firmy specjalizujące się w badaniach rynku i „” przetwarzania danych, z którymi zawieranie umów, które wymagać od nich podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane mogą być również przekazywane policji oraz organom sądowym i administracyjnym zgodnie z przepisami prawa.

Możemy również przekazać Twoje dane osobowe w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, wydzielenia, rozwiązania lub likwidacji).

W żadnym wypadku nie przekazujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską do przetwarzania przez niektórych naszych usługodawców. W takim przypadku zapewniamy, że przekazanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, na standardowych klauzulach określonych przez Komisja, Europejski lub na Wiążące Reguły korporacyjne. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane dostawcom zewnętrznym mającym siedzibę w Stanach Zjednoczonych, dane mogą zostać im przekazane, jeśli złożyli oni oświadczenie własne w ramach programu Tarcza Prywatności (tzw. „Tarcza Prywatności”) w związku do rodzaju przesyłanych danych, która wymaga, aby zapewnić podobną ochronę danych osobowych udostępnionych przez UE i USA.

 

 

2. JAKIE RODZAJE DANYCH ZBIERAMY?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do ciebie, który pozwala nam na identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, szczegóły płatności oraz informacje o swojej dostępu do witryny. Po zarejestrowaniu się na naszej stronie, możesz utworzyć konto, skorzystania z naszych usług lub skontaktuj się z naszym działem wsparcia, zbieramy niektóre Twoje dane osobowe. Niektóre z powyższych danych są nam przekazywane dobrowolnie przez samego użytkownika, inne zbieramy automatycznie.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

Propozycje stron użytkownikom możliwość dobrowolnie podać dane osobowe poprzez, na przykład, stworzenie konta, zakup / sprzedaż produktów za pośrednictwem naszej strony, wstawianie opinię lub komentarz, kompilacja usługi powrotnej., Kompilacja forum kontaktowego lub korzystania z usługi wiadomości i czatu z naszym działem obsługi klienta lub jak często kontaktujesz się z nami, aby zostawić nam swoje komentarze lub opinie. W przypadku konieczności skontaktowania się z nami telefonicznie, nagrywamy rozmowę w celu szkolenia i doskonalenia naszych usług oraz sporządzamy notatki w związku z Twoją rozmową. Przypominamy, że możesz zarejestrować się w Serwisie i utworzyć konto nawet za pomocą konta w serwisie społecznościowym, takim jak konto na Facebooku. W przypadku, gdy dokonasz subskrypcji tą metodą, zwalniając uprawnienia wymagane podczas rejestracji, otrzymamy informacje o Twoim koncie w serwisie społecznościowym, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, podstawowe dane osobowe.

Kiedy korzystam z Witryny jako Sprzedawca, treści i obrazy zawarte w Twojej prezentacji online będą również widoczne dla innych użytkowników; w ten sam sposób, gdy zostawiasz komentarze i recenzje w odpowiednich sekcjach Witryny, treść Twoich recenzji, Twoje imię i nazwisko oraz Twoje zdjęcie (jeśli zostało przesłane) będą widoczne dla osób, które uzyskują dostęp do Witryny.

Dane wrażliwe

Nie przetwarzamy danych wrażliwych, tj. szczegółów dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego, domniemanego popełnienia przestępstwa lub wyroków skazujących, jednak w przypadku, gdy spontanicznie udostępnisz nam którąkolwiek z tych informacji, będziemy przetwarzać takie dane tylko z Twoimi wyraźna zgoda.

Dane osób trzecich

Jeśli zdecydujesz się udostępnić dane podmiotom trzecim, upewnij się, że podmioty te zostały wcześniej i odpowiednio poinformowane o sposobach i celach przetwarzania wskazanych tutaj. W związku z tą hipotezą stawiasz się jako niezależny administrator danych, biorąc na siebie wszystkie obowiązki i obowiązki wynikające z prawa.

Dane małoletnich poniżej 16 roku życia

W związku z tym przypominamy, że jeśli masz mniej niż 16 lat, nie możesz podać nam żadnych danych osobowych, a w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek fałszywe oświadczenia, które złożysz. Jeśli dowiemy się o istnieniu niezgodnych z prawdą oświadczeń, niezwłocznie usuniemy wszelkie pozyskane dane osobowe.

Dane nawigacyjne

Za pośrednictwem usług, z których korzystasz, zbieramy następujące dane:

 

  • dane techniczne: Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów, z których korzystasz łącząc się ze Stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę zastosowaną do przesłania prośba. do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd, etc.) i innych parametrów, odnoszących się do danego systemu operacyjnego i środowiska komputerowego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych (w związku z tym są anonimowe), do sprawdzenia poprawności działania Serwisu i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie: poza tą możliwością dane dotyczące kontaktów internetowych nie są przechowywane dłużej niż 7 dni.
  • dane zebrane za pomocą i ciasteczka lub podobne technologie: więcej informacji znajdziesz w dziale "Ciasteczka" .

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

a) Aby zagwarantować Ci dostęp do naszej Witryny i korzystanie z naszych usług

Kiedy korzystasz z naszej Witryny i powiązanych usług, wykorzystamy Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci zarejestrowanie się w Witrynie i utworzenie konta osobistego, weryfikację Twojej tożsamości jako użytkownika Witryny, abyś mógł kupować / sprzedawać produkty oraz, w stosownych przypadkach, zwrotu zakupionych produktów, aby zapewnić Państwu usługi pomoc klienta i rozwiązywać wszelkie problemy zgłaszane przez Ciebie, aby wysłać Ci niezbędne komunikacji (takich jak potwierdzający zamówienie lub potwierdzający ukończenie płatności lub pamiętając produktów w koszyku ), a także, aby zapewnić Państwu wszelkich dodatkowych usług opisanych w warunkach Ogólnych.

b) Aby informować Cię o produktach, usługach, wydarzeniach oraz w innych celach promocyjnych

Jeśli wyraźnie udzieliłeś nam zgody o jeśli mamy prawnie uzasadniony interes (zgodnie z obowiązującym prawem), wykorzystamy Twoje dane w celu informowania Cię o oferowanych przez nas produktach i usługach, a także w celu informowania Cię o działaniach promocyjnych, handlowych i reklamowych Spółki lub podmiotów trzecich- partnerów biznesowych partia przez e-mail, wysyłanie wiadomości SMS lub WhatsApp; tylko jeśli jesteś profesjonalistą, możemy powiadomić Cię o takich promocjach i wydarzeniach telefonicznie za pośrednictwem operatora lub obsługi klienta polegającej na oferowaniu dedykowanych usług w zakresie sprzedaży i obsługi posprzedażowej. Ponadto, zawsze za twoją zgodą O jeśli mamy uzasadniony interes (zgodnie z obowiązującymi przepisami), możemy korzystać z danych w kontekście badań rynku i badań na wykrycie swojej satysfakcji, poprzez e-mail, SMS lub WhatsApp, aby poprawić jakość naszych usług i relacje z naszymi użytkownikami

c) Aby zaoferować spersonalizowaną usługę

Jeśli wyraźnie udzieliłeś nam zgody, wykorzystujemy Twoje dane do analizy Twoich nawyków i wyborów konsumpcyjnych, aby zaoferować Ci spersonalizowaną usługę zgodną z Twoimi zainteresowaniami i ulepszyć naszą ofertę handlową.

d) Aby ulepszyć usługi, które oferujemy za pośrednictwem Witryny

Wykorzystamy przekazane dane w celu ulepszenia usług, które oferujemy za pośrednictwem Witryny oraz Twoich doświadczeń związanych z kupowaniem/sprzedażą produktów. W szczególności będziemy mogli analizować korzystanie i mierzyć skuteczność naszej Witryny i naszych usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób jest ona wykorzystywana, aby ją ulepszać, a także angażować i zatrzymywać użytkowników.

 

e) Aby zagwarantować nasze prawa, własność lub bezpieczeństwo danych

Możemy również wykorzystywać dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej Witryny w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, nielegalnego użytkowania, naruszeń naszych Ogólnych Warunków oraz w celu przestrzegania nakazów sądowych, żądań rządowych lub przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

4. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tylko w przypadkach, gdy mamy ku temu podstawę prawną.

W większości przypadków będziemy przetwarzać Twoje dane, aby zagwarantować Ci dostęp do Witryny i oferowanych tam usług. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane z jednego lub kilku z następujących powodów:

▪ Za Twoją wyraźną zgodą (na przykład w celu informowania Cię o naszych produktach, usługach, wydarzeniach oraz w innych celach promocyjnych, a także w celu zaoferowania Ci spersonalizowanej usługi)

▪ Zapewnienie zgodności z obowiązkami prawnymi, regulacjami i standardami wspólnotowymi (na przykład w celu przestrzegania nakazów sądowych, żądań rządowych lub przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych)

▪ W naszym uzasadnionym interesie (na przykład w celu ulepszenia usług, które oferujemy za pośrednictwem Witryny lub zagwarantowania własności i bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych).

5. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku przetwarzania niezbędnego do zagwarantowania dostępu do naszej Witryny i oferowanych za jej pośrednictwem usług. Odmowa podania wymaganych w tym celu danych osobowych uniemożliwia rejestrację w Serwisie i korzystanie z usług z nim związanych. Wszystkie inne postanowienia dotyczące Twoich danych są opcjonalne, ale ich podanie pozwala nam zaoferować lepsze wrażenia.

6. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE I JAK DŁUGO?

Przechowywanie danych osobowych będzie odbywać się w formie papierowej i/lub elektronicznej oraz przez czas ściśle niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej („W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?”).

W szczególności, gdy rejestrujesz się w Witrynie i tworzysz konto, przetwarzamy i przechowujemy większość Twoich informacji będących w naszym posiadaniu tak długo, jak aktywnie korzystasz z usług oferowanych za pośrednictwem Witryny. Twoje dane osobowe przez maksymalny okres 24 miesięcy od daty usunięcia konta w celach obronnych i/lub dochodzenia naszego prawa na drodze sądowej i/lub pozasądowej w przypadku sporów prawnych dotyczących realizacji naszych usług; Twoje dodatkowe dane osobowe dotyczące transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu są przechowywane przez 10 lat zgodnie z prawem (w tym obowiązki podatkowe).

Do celów marketingu bezpośredniego i profilowania przechowujemy Twoje dane przez maksymalny okres równy okresowi przewidzianemu w obowiązujących przepisach, odpowiednio równy 24 i 12 miesięcy od ostatniej interakcji, jakiegokolwiek rodzaju z Twojej strony ze Stroną.

Dla celów analizy mającej na celu udoskonalenie usługi, dane osobowe użytkownika będą podlegały maksymalnemu okresowi przechowywania wynoszącemu 24 miesiące od daty ich rejestracji.

Po upływie maksymalnego okresu przechowywania danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu automatycznie usuniemy Twoje dane lub trwale i nieodwracalnie je anonimizujemy.

Przypominamy, że jeśli nie podejmiesz żadnych aktywnych działań (takich jak korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę, nawigacja, wyszukiwanie i / lub inny sposób korzystania z Witryny) przez nieprzerwany okres 36 miesięcy, będziesz sklasyfikowany jako nieaktywnego użytkownika., a po pisemnym komunikacie dotyczącym dezaktywacji konta, będziemy postępować, aby zachować swoje dane osobowe do maksymalnego okresu przechowywania danych określonego w nim.

7. JAK MOŻESZ WYKONYWAĆ SWOJE PRAWA?

Zgodnie z przepisami RODO masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub skorzystania z prawa do przenoszenia. Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych pozwalają również na skorzystanie z prawa do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także uzyskania danych dotyczących Ciebie w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne, w przypadkach przewidzianych w art. 20 RODO.

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail salumeriatoscanadop@gmail.com

W szczególności, jeśli chcesz wyrazić zgodę na działania, o których mowa w lit. b) (Cele marketingowe) w poprzednim punkcie 3 („W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?”), a następnie nie chcesz otrzymywać od nas dalszych wiadomości lub chcieliby ograniczyć metod z którą należy się kontaktować, można przerwać te komunikację w każdej chwili klikając na odpowiedni „wypisać” link na dole każdej komunikacji.

Na koniec przypominamy, że zawsze masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Gwaranta Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

8. W JAKI SPOSÓB GWARANTUJEMY OCHRONĘ TWOICH DANYCH?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez podmioty wskazane w pkt 1 powyżej („Kto przetwarza Twoje dane?”), zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych, biorąc pod uwagę stan wiedzy i koszty wdrożenia, a także charakter, przedmiot, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie i dotkliwości praw i wolności osób fizycznych, przyjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka.

9. KIEDY TE INFORMACJE ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE?

Informacje te zostały opublikowane w dniu wskazanym w nagłówku i mogą ulegać zmianom w czasie, również w związku z ewentualnym wejściem w życie nowych regulacji sektorowych, aktualizacją lub świadczeniem nowych usług lub innowacji technologicznych. W takim przypadku współadministratorzy powiadomią Cię, przedstawiając dowody takich aktualizacji.

10. INFORMACJE DODATKOWE

(A) Nominacje

Jeśli strona „Pracuj z nami” jest aktywna w naszej Witrynie, będziesz mógł zapoznać się z dowolnymi otwartymi stanowiskami zawodowymi lub wysłać swoją spontaniczną aplikację.

Otrzymane programy nauczania, po przekazaniu za pośrednictwem Witryny naszych otwartych stanowisk zawodowych lub jeśli zdecydujesz się samodzielnie przesłać nam swoje CV, będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 miesięcy od daty otrzymania wyłącznie w celu oceny Twojej aplikacji lub do ponownej oceny. dla kolejnych wyszukiwań pozycjach zawodowych zgodnych z profilem o ile są aktywowane podczas maksymalnego okresu retencji danych. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, pisząc na adres salumeriatoscanadop@gmail.com

Jeśli starasz się pamiętać, aby umieścić w swoim życiorysie deklaracji, z którym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wyboru i unikania wprowadzania poufnych danych osobowych (takich jak stan zdrowia, religijnych, filozoficznych lub przekonań politycznych) nie dotyczy do oferty pracy.

(b) Linki stron trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do Witryny.W przypadku, gdy Witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, przypominamy, że nie sprawujemy nad nimi żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi informacjami o prywatności na stronach osób trzecich, do których uzyskujesz dostęp.

11. CZY MASZ DALSZE PYTANIA?

Czekamy na pytania, komentarze i wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności i naszych praktyk dotyczących prywatności.

Jeśli chcesz przekazać opinię lub masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych lub wyślij wiadomość e-mail na adres salumeriatoscanadop@gmail.com