Privacy-informatie

Privacy

Informatie volgens EU-verordening 2016/679 ("GDPR")
Laatst bijgewerkt [24-05-2018]

 

1. WIE VERWERKEN UW GEGEVENS?

Gegevensbeheerder:

De Taverna del Castello in het personeel van haar wettelijke vertegenwoordiger Fontanelli Alessandro, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050, BTW-nummer 06694310480, CF fntlsn79b08i046t.

Verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO)

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (functionaris voor gegevensbescherming) aangesteld op grond van art. 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 ("AVG"). We herinneren u eraan dat u op elk moment contact kunt opnemen met de DPO en vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en respect voor uw privacy kunt sturen naar het volgende e-mailadres salumeriatoscanadop@gmail.com

Andere onderwerpen

Uw persoonsgegevens kunnen onder de aandacht van onze medewerkers en medewerkers worden gebracht, die behoren tot de categorieën van administratieve, commerciële, juridische, boekhoudkundige of IT-systeembeheerders, afhankelijk van de behandeling, die, opererend onder onze directe gezag, zijn als data processors benoemd en dienaangaande adequate gebruiksaanwijzingen te ontvangen. De ontvangers van uw gegevens ook derde dienstverleners met betrekking tot betalingen, zendingen, marketing services, hosting providers en informatiesystemen engineering van service providers, IT-bedrijven of bedrijven gespecialiseerd in marktonderzoek en '' het verwerken van de gegevens waarmee we het aangaan van overeenkomsten die hen te verplichten passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens. In overeenstemming met de wet kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven aan politie en justitie en administratie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook overdragen in het geval van een verkoop of overdracht van alle of een deel van onze onderneming of activa (inclusief in het geval van een reorganisatie, afsplitsing, ontbinding of liquidatie).

In geen geval geven of verkopen we uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden overgedragen om door sommige van onze dienstverleners te worden verwerkt. In dit geval zorgen we ervoor dat deze doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de huidige wetgeving en dat een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid, op basis van een adequaatheidsbesluit, op standaardclausules gedefinieerd door de Commissie. Europese of op Binding corporate Rules. In het geval dat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan externe leveranciers die in de Verenigde Staten zijn gevestigd, kunnen de gegevens aan hen worden overgedragen als ze een zelfcertificering hebben ingediend onder het Privacy Shield-schema (het zogenaamde "Privacy Shield") met betrekking tot de aard van de gegevens die moeten worden overgedragen, dat vereist dat soortgelijke bescherming persoonsgegevens gedeeld tussen de EU en de VS te bieden.

 

 

2. WELKE SOORTEN GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot u die ons in staat stelt om u te identificeren, zoals uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens en informatie over uw toegang tot de site. Wanneer u zich registreert op onze site, gaat u een account aan te maken, gebruik maken van onze diensten of Neem contact op met onze ondersteuningsdienst, we verzamelen enkele van uw persoonlijke gegevens. Sommige van de bovengenoemde gegevens worden vrijwillig door de gebruiker zelf aan ons verstrekt, andere verzamelen we automatisch.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

De site biedt gebruikers de mogelijkheid om vrijwillig persoonlijke informatie via, bijvoorbeeld, de oprichting van een rekening, de aankoop / verkoop van producten via onze site, het inbrengen van een beoordeling of commentaar, de samenstelling van de terugkeer service., De compilatie van het contactforum of het gebruik van de berichten- en chatservice met onze klantenservice of hoeveel u contact met ons opneemt om uw opmerkingen of meningen achter te laten. Als u telefonisch contact met ons moet opnemen, nemen we het gesprek op voor training en verbetering van onze diensten en maken we aantekeningen in verband met uw gesprek. We herinneren je eraan dat je je kunt registreren op de Site en een account kunt aanmaken, zelfs met een sociaal netwerkaccount, zoals een Facebook-account. In het geval dat u zich via deze methode abonneert door de tijdens de registratie gevraagde machtigingen vrij te geven, ontvangen we de informatie van uw sociale netwerkaccount, zoals voor- en achternaam, functie, persoonlijke basisgegevens.

Wanneer ik de site als verkoper gebruik, zijn de inhoud en afbeeldingen in uw online showcase ook zichtbaar voor andere gebruikers; op dezelfde manier, wanneer u opmerkingen en recensies achterlaat in de juiste secties van de site, zullen de inhoud van uw recensies, uw naam en uw foto (indien geüpload) zichtbaar zijn voor degenen die de site bezoeken.

Gevoelige data

We verwerken geen gevoelige gegevens, dwz details over lichamelijke gezondheid of geestelijke gezondheid, over het vermeende plegen van misdrijven of strafrechtelijke veroordelingen, maar in het geval dat u deze informatie spontaan met ons deelt, zullen we dergelijke gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevens van derden

Als u besluit gegevens van derden te verstrekken, zorg er dan voor dat deze personen vooraf en adequaat zijn geïnformeerd over de hier vermelde methoden en doeleinden van de verwerking. Met betrekking tot deze hypothese plaatst u uzelf als een onafhankelijke gegevensbeheerder en neemt u alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de wet op zich.

Gegevens van minderjarigen onder de 16

In dit verband herinneren wij u eraan dat als u jonger bent dan 16 jaar u ons geen persoonlijke gegevens kunt verstrekken, en in ieder geval aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele valse verklaringen die u verstrekt. Als we ons bewust worden van het bestaan van onware verklaringen, zullen we overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van alle verkregen persoonlijke gegevens.

Navigatiegegevens

We verzamelen de volgende gegevens via de diensten die u gebruikt:

 

  • technische data: Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die u gebruikt wanneer u verbinding maakt met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag. naar de server, de grootte van het bestand verkregen in reactie daarop heeft de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvolle, fout, enz.) en andere parameters die betrekking hebben op uw besturingssysteem en de computeromgeving. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor statistische informatie (daarom zijn ze anoniem), om de correcte werking van de Site te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site: behalve deze mogelijkheid blijven de gegevens over webcontacten niet langer dan 7 dagen bewaard.
  • gegevens verzameld met i koekjes of vergelijkbare technologieën: ga voor meer informatie naar de sectie "Koekjes" .

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

a) Om u toegang tot onze Site en het gebruik van onze diensten te garanderen

Wanneer u onze Site en gerelateerde diensten gebruikt, zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om u in staat te stellen zich te registreren op de Site en een persoonlijk account aan te maken, om uw identiteit als gebruiker van de Site te verifiëren, om u in staat te stellen producten te kopen/verkopen en, in voorkomend geval, de terugkeer van de gekochte producten, om u te voorzien van hulp klantenservice en op te lossen eventuele problemen gemeld door u, om om u nodige communicatie (zoals bevestiging van de bestelling of bevestiging van de succesvolle afronding van de betaling of het onthouden van producten op uw kar ), alsook om u te voorzien van alle in de Algemene voorwaarden beschreven aanvullende diensten.

b) Om u te informeren over producten, diensten, evenementen en voor andere promotionele doeleinden

Als u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven o als we een legitiem belang hebben (volgens toepasselijke wetgeving), zullen we uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van de producten en diensten die we aanbieden en om u te informeren over de promotionele, commerciële en advertentieactiviteiten van het bedrijf of van derden zakelijke partners via e-mail, het verzenden van SMS of whatsapp; alleen als u een professional bent, kunnen we u telefonisch op de hoogte stellen van dergelijke promoties en evenementen via een operator of klantenservice die bestaat uit het aanbieden van toegewijde diensten in de verkoop en aftersales. Verder, altijd met uw toestemming o als we een legitiem belang (op grond van de toepasselijke wetgeving), kunnen wij uw gegevens gebruiken in het kader van het onderzoek en marktonderzoeken voor de detectie van uw tevredenheid, via e-mail, sms of WhatsApp, om onze dienstverlening te verbeteren en de relatie met onze gebruikers

c) Om u een persoonlijke service te bieden

Als u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, gebruiken we uw gegevens om uw gewoonten en consumptiekeuzes te analyseren, om u een gepersonaliseerde service aan te bieden die aansluit bij uw interesses en om ons commerciële aanbod te verbeteren.

d) Om de diensten die we via de Site aanbieden te verbeteren

We zullen de verstrekte gegevens gebruiken om de diensten die we via de site aanbieden en uw ervaring met het kopen/verkopen van producten te verbeteren. In het bijzonder zullen we in staat zijn om het gebruik van onze Site en onze diensten te analyseren en de effectiviteit ervan te meten voor een beter begrip van hoe deze wordt gebruikt om deze te verbeteren en om gebruikers te betrekken en te behouden.

 

e) Om onze rechten, eigendom of gegevensbeveiliging te garanderen

We kunnen ook persoonlijke gegevens gebruiken in verband met het gebruik van onze Site om fraude, misbruik, illegaal gebruik, schendingen van onze Algemene Voorwaarden te voorkomen of op te sporen en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke bepalingen.

4. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in gevallen waarin we een wettelijke basis hebben om dit te doen.

In de meeste gevallen zullen we uw gegevens verwerken om u toegang tot de Site en de daar aangeboden diensten te garanderen. Daarnaast kunnen we uw gegevens verwerken om een of meer van de volgende redenen:

▪ Met uw uitdrukkelijke toestemming (bijvoorbeeld om u te informeren over onze producten, diensten, evenementen en voor andere promotionele doeleinden, evenals om u een gepersonaliseerde service te bieden)

▪ Om te zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen, voorschriften en gemeenschapsnormen (bijvoorbeeld om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of te voldoen aan toepasselijke wettelijke bepalingen)

▪ Voor ons gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om de diensten die we via de Site aanbieden te verbeteren of om het eigendom en de veiligheid van de gegevens die we verwerken te garanderen).

5. IS HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS VERPLICHT?

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is alleen verplicht voor de verwerking die nodig is om de toegang tot onze site en de diensten die we via deze aanbieden te garanderen. Elke weigering om de voor dit doel vereiste persoonsgegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om u op de Site te registreren en de gerelateerde diensten te gebruiken. Alle andere bepalingen van uw informatie zijn optioneel, maar door ze te verstrekken, kunnen we u een betere ervaring bieden.

6. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS EN VOOR HOE LANG?

De opslag van persoonsgegevens vindt plaats in papieren en/of elektronische vorm en voor de tijd die strikt noodzakelijk is om het in punt 3 hierboven genoemde doel na te streven ("Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?").

In het bijzonder, wanneer u zich registreert op de Site en een account aanmaakt, verwerken en bewaren we de meeste van uw informatie in ons bezit zolang u actief gebruik maakt van de diensten die wij via de Site aanbieden.Na het sluiten van uw account bewaren we uw persoonlijke gegevens voor een maximale periode van 24 maanden vanaf de datum van opzegging van het account voor verdedigingsdoeleinden en/of om ons recht in rechte en/of buitengerechtelijk te doen gelden in geval van juridische geschillen met betrekking tot de uitvoering van onze diensten; uw aanvullende persoonlijke informatie met betrekking tot transacties die via de site worden uitgevoerd, worden gedurende 10 jaar bewaard in overeenstemming met de wet (inclusief fiscale verplichtingen).

Voor direct marketing- en profileringsdoeleinden bewaren we uw gegevens voor een maximale periode die gelijk is aan de periode die is voorzien door de toepasselijke wetgeving, respectievelijk gelijk aan 24 en 12 maanden vanaf de laatste interactie, van welke aard dan ook van uw kant met de Site.

Voor analysedoeleinden die gericht zijn op het verbeteren van de service, zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden onderworpen aan een maximale bewaartermijn van 24 maanden vanaf de datum van registratie.

Na het verstrijken van de maximale bewaartermijn, persoonsgegevens volgens de bepalingen van deze sectie, zullen we uw gegevens automatisch verwijderen of permanent en onomkeerbaar anonimiseren.

We herinneren u eraan dat als u gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden geen actieve actie onderneemt (zoals gebruik van de diensten aangeboden door de Site, navigatie, zoekopdrachten en/of enige andere manier om de Site te gebruiken) geclassificeerd als een inactieve gebruiker. en, na schriftelijke communicatie over het deactiveren van uw account, zullen we overgaan tot uw persoonlijke gegevens voor de maximale bewaartermijn daarin aangebrachte houden.

7. HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

In overeenstemming met de bepalingen van de AVG hebt u het recht om ons te allen tijde te vragen om toegang tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren of te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of het recht op overdraagbaarheid uit te oefenen. De toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens stelt u ook in staat om het recht uit te oefenen om de beperking van de verwerking te vragen in de gevallen voorzien door art. 18 van de AVG, evenals het verkrijgen van de gegevens over u in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat, in de gevallen voorzien door art. 20 van de AVG.

Verzoeken kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres salumeriatoscanadop@gmail.com

In het bijzonder als u toestemming wilt geven voor de activiteiten waarnaar wordt verwezen in letters b) (Marketingdoeleinden) in het vorige punt 3 ("Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?") en vervolgens geen verdere berichten van ons of wil de methoden om contact te beperken, kunt u deze communicatie op elk ogenblik onderbreken door simpelweg te klikken op de betreffende "unsubscribe" link onderaan van elke communicatie.

Tot slot herinneren wij u eraan dat u altijd het recht heeft om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (garant voor de bescherming van persoonsgegevens), overeenkomstig art. 77 van de AVG, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de geldende wetgeving.

8. HOE GARANDEREN WE DE BESCHERMING VAN UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de in punt 1 hierboven vermelde personen ("Wie verwerkt uw gegevens?"), in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving. In het bijzonder om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, evenals de aard, het voorwerp, de context en de doeleinden van de verwerking, evenals het risico van variërende waarschijnlijkheid en ernst voor rechten en vrijheden van personen, hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

9. WANNEER WERD DEZE INFORMATIE BIJGEWERKT?

Deze informatie is gepubliceerd op de datum die in de kop wordt vermeld en kan in de loop van de tijd wijzigingen ondergaan, ook in verband met de mogelijke inwerkingtreding van nieuwe sectorale regelgeving, de actualisering of levering van nieuwe diensten of technologische innovaties. In dit geval zullen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken u op de hoogte stellen door u bewijs te leveren van dergelijke updates.

10. AANVULLENDE INFORMATIE

(A) Nominaties

Als de pagina "Werken met ons" actief is op onze site, kunt u alle openstaande professionele vacatures raadplegen of uw spontane sollicitatie verzenden.

De curricula die zijn ontvangen na de mededeling via de Site van onze openstaande professionele functies of als u besluit om ons uw cv zelfstandig te sturen, worden bewaard voor een periode van maximaal 6 maanden vanaf de datum van ontvangst met als enig doel de beoordeling van uw sollicitatie of voor nieuwe evaluatie. voor de volgende zoekopdrachten voor professionele functies compatibel met uw profiel, zolang ze worden geactiveerd tijdens de maximale bewaartermijn van uw gegevens. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door te schrijven naar salumeriatoscanadop@gmail.com

Als u een aanvraag, vergeet niet in uw curriculum vitae van de verklaring waarmee u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de selectie op te nemen en te voorkomen dat het invoeren van gevoelige persoonlijke gegevens (zoals de gezondheidstoestand, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen) niet relevant naar de vacature.

(b) Links van derden

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op de site.Als de site links naar websites van derden bevat, herinneren we u eraan dat we er geen enkele vorm van controle over uitoefenen en dat we op geen enkele manier verantwoordelijk zijn. We nodigen u daarom uit om de respectieve privacy-informatie te lezen op de sites van derden waartoe u toegang hebt.

11. HEBT U VERDERE VRAGEN?

We verwelkomen vragen, opmerkingen en zorgen over ons privacybeleid en onze privacypraktijken.

Als u feedback wilt geven of als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met onze DPO of stuur een e-mail naar salumeriatoscanadop@gmail.com