Sekretessinformation

Integritet

Information enligt EU -förordningen 2016/679 ("GDPR")
Senast uppdaterad [24-05-2018]

 

1. VEM BEHANDLAR DINA DATA?

Datakontrollant

Taverna del Castello i personalen hos dess juridiska ombud Fontanelli Alessandro, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050, momsnummer 06694310480, CF fntlsn79b08i046t.

Ansvarig för skyddet av personuppgifter (DPO)

Vi har utsett en dataskyddsombud (dataskyddsombud) enligt art. 37 i den allmänna dataskyddsförordningen nr. 2016/679 ("GDPR"). Vi påminner dig om att du kan kontakta DPO när som helst och skicka frågor eller förfrågningar om dina personuppgifter och respekt för din integritet genom att skriva till följande e -postadress salumeriatoscanadop@gmail.com

Andra ämnen

Dina personuppgifter kan uppmärksammas av våra anställda eller medarbetare, som hör till de kategorier av administrativa, kommersiella, juridiska, redovisning eller IT-systemadministratörer, beroende på behandlingen, som arbetar under vår direkta myndighet utses som dataprocessorer och få lämpliga bruksanvisningar i detta avseende. Mottagarna av dina data inkluderar även tredje part tjänsteleverantörer i samband med betalningar, transporter, marknadsföring, webbhotell och informationssystem systemteknik tjänsteleverantörer, IT-företag eller företag som specialiserat sig på marknadsundersökningar och '' behandling av uppgifter som vi ingå avtal som kräva att de vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Dina uppgifter kan också överföras till polisen och rättsliga och administrativa myndigheter i enlighet med lagen.

Vi kan också överföra dina personuppgifter vid försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive vid omorganisation, avknoppning, upplösning eller likvidation).

Under inga omständigheter ger eller säljer vi dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska unionen för att behandlas av några av våra tjänsteleverantörer. I detta fall säkerställer vi att denna överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter garanteras i enlighet med bestämmelserna i denna sekretesspolicy, baserat på ett beslut om adekvathet, på standardklausuler som definieras av kommissionen. Europeiska eller bindande företagsregler. I händelse av att dina personuppgifter överförs till tredjepartsleverantörer etablerade i USA kan uppgifterna överföras till dem om de har lämnat in en självcertifiering enligt Privacy Shield-systemet (så kallat "Privacy Shield") i relation den typ av data som ska överföras, vilket kräver att ge liknande skydd för personuppgifter som delas mellan EU och USA.

 

 

2. Vilka typer av data samlar vi in?

Personuppgifter innebär all information som rör dig som tillåter oss att identifiera dig, såsom ditt namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation och information om din tillgång till webbplatsen. När du registrerar dig på vår webbplats skapar du ett konto, använder våra tjänster eller kontakta vår supporttjänst, vi samlar in några av dina personuppgifter. Vissa av de ovannämnda uppgifterna tillhandahålls frivilligt av användaren själv, medan andra samlar in dem automatiskt.

Data tillhandahålls frivilligt av användaren

Sajten erbjuder användarna möjligheten att frivilligt lämna personlig information via till exempel att skapa ett konto, inköp / försäljning av produkter via vår webbplats, införandet av en översyn eller kommentar, sammanställningen av retur., Sammanställningen av kontaktforumet eller användningen av meddelande- och chattjänsten med vår kundtjänst eller hur mycket du kontaktar oss för att lämna oss dina kommentarer eller åsikter. Om du behöver kontakta oss via telefon registrerar vi samtalet för att utbilda och förbättra våra tjänster och anteckna i samband med ditt samtal. Vi påminner dig om att du kan registrera dig på webbplatsen och skapa ett konto även med ett socialt nätverkskonto, till exempel ett Facebook -konto. I händelse av att du prenumererar via denna metod genom att släppa de behörigheter som begärdes under registreringen, kommer vi att få information om ditt sociala nätverkskonto, till exempel namn och efternamn, position, grundläggande personuppgifter.

När jag använder webbplatsen som säljare kommer innehållet och bilderna i din online -showcase också att synas för andra användare; på samma sätt, när du lämnar kommentarer och recensioner i lämpliga avsnitt på webbplatsen, kommer innehållet i dina recensioner, ditt namn och ditt foto (om det laddas upp) att vara synligt för dem som kommer åt webbplatsen.

Känslig data

Vi behandlar inte känsliga uppgifter, det vill säga uppgifter om fysisk hälsa eller psykisk hälsa, om påstådda brott eller brott, men om du spontant delar med dig av denna information kommer vi endast att behandla sådana uppgifter med din uttryckligt samtycke.

Tredjepartsdata

Om du bestämmer dig för att tillhandahålla uppgifter från tredje part, se till att dessa ämnen har informerats tidigare och på lämpligt sätt om metoderna och syftena med behandlingen som anges här. I förhållande till denna hypotes placerar du dig själv som en oberoende dataansvarig, med alla skyldigheter och ansvar i lagen.

Uppgifter om minderåriga under 16 år

I detta avseende påminner vi dig om att om du är under 16 år kan du inte förse oss med några personuppgifter, och vi tar i alla fall inget ansvar för eventuella falska uttalanden du lämnar. Om vi blir medvetna om förekomsten av osanningar, kommer vi att fortsätta med att omedelbart avbryta alla inhämtade personuppgifter.

Navigationsdata

Vi samlar in följande data genom de tjänster du använder:

 

  • teknisk data: Denna kategori av data inkluderar IP -adresserna eller domännamnen på de datorer du använder när du ansluter till webbplatsen, URI -adresserna (Uniform Resource Identifier) för de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka in begäran. till servern, storleken på filen som erhållits som svar sifferkoden anger status för svaret ges av servern (framgångsrika, fel, etc.) och andra parametrar som hänför sig till ditt operativsystem och datormiljö. Dessa uppgifter används endast för statistisk information (därför är de anonyma), för att kontrollera att webbplatsen fungerar korrekt och raderas omedelbart efter behandlingen. Uppgifterna kan användas för att säkerställa ansvar vid hypotetiska datorbrott mot webbplatsen: med undantag för denna möjlighet kvarstår inte uppgifterna om webbkontakter i mer än sju dagar.
  • data som samlats in med i småkakor eller liknande teknik: för mer information, besök avsnittet "Småkakor" .

3. FÖR VILKA SYFTE BEHANDLAR VI DINA DATA?

a) För att garantera dig tillgång till vår webbplats och användningen av våra tjänster

När du använder vår webbplats och relaterade tjänster använder vi dina personuppgifter för att du ska kunna registrera dig på webbplatsen och skapa ett personligt konto, för att verifiera din identitet som användare av webbplatsen, för att du ska kunna köpa / sälja produkter och, i förekommande fall, åter de köpta produkterna, för att förse dig med kundservice service och för att lösa eventuella problem som rapporterats av dig att skicka nödvändiga kommunikationer (till exempel bekräftat beställningen eller bekräfta det framgångsrika slutförandet av betalningen eller komma ihåg produkter din varukorg ) samt att förse dig med alla de ytterligare tjänster som beskrivs i de allmänna villkoren.

b) Att informera dig om produkter, tjänster, evenemang och för andra reklamändamål

Om du uttryckligen har gett oss ditt samtycke o om vi har ett berättigat intresse (i enlighet med tillämplig lagstiftning) kommer vi att använda dina uppgifter för att uppdatera dig om produkter och tjänster vi erbjuder samt för att informera dig om företagets eller tredje parts marknadsförings-, kommersiella och reklamaktiviteter affärspartners via e-post, skicka SMS eller WhatsApp; bara om du är en professionell kan vi meddela dig om sådana kampanjer och evenemang via telefonsamtal via en operatör eller kundtjänst som består av erbjudandet av dedikerade tjänster i försäljningen och efter försäljningen. Vidare, alltid med ditt samtycke o om vi har ett legitimt intresse (i enlighet med gällande lagstiftning), kan vi använda dina data i samband med marknadsundersökningar och undersökningar för att upptäcka din tillfredsställelse, via e-post, SMS eller WhatsApp, i syfte att förbättra våra tjänster och förhållandet med våra användare

c) Att erbjuda dig en personlig service

Om du uttryckligen har gett oss ditt samtycke, använder vi dina uppgifter för att analysera dina vanor och konsumtionsval, för att kunna erbjuda dig en personlig service i linje med dina intressen och för att förbättra vårt kommersiella erbjudande.

d) För att förbättra de tjänster vi erbjuder via webbplatsen

Vi kommer att använda uppgifterna för att förbättra de tjänster vi erbjuder via webbplatsen och din upplevelse av att köpa / sälja produkter. I synnerhet kommer vi att kunna analysera användningen och mäta effektiviteten på vår webbplats och våra tjänster för en bättre förståelse för hur den används för att förbättra den samt engagera och behålla användare.

 

e) För att garantera våra rättigheter, ägande eller datasäkerhet

Vi kan också använda personuppgifter i samband med användningen av vår webbplats för att förhindra eller upptäcka bedrägeri, missbruk, olaglig användning, brott mot våra allmänna villkor och för att följa domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller följa gällande lagbestämmelser.

4. VAD ÄR RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN?

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter i de fall där vi har en rättslig grund för det.

I de flesta fall kommer vi att behandla dina uppgifter för att garantera dig tillgång till webbplatsen och de tjänster som erbjuds där. Dessutom kan vi behandla dina uppgifter av en eller flera av följande skäl:

▪ Med ditt uttryckliga samtycke (till exempel för att informera dig om våra produkter, tjänster, evenemang och för andra reklamändamål, samt för att erbjuda dig en personlig service)

▪ För att säkerställa att rättsliga skyldigheter, förordningar och gemenskapsstandarder efterlevs (till exempel för att följa domstolsbeslut, myndighetsförfrågningar eller följa gällande lagbestämmelser)

▪ För vårt legitima intresse (till exempel för att förbättra de tjänster vi erbjuder via webbplatsen eller för att garantera äganderätten och säkerheten för den information vi behandlar).

5. ÄR BESKRIVNING AV DATA OBLIGATORISK?

Tillhandahållande av personuppgifter är endast obligatoriskt för den behandling som är nödvändig för att garantera åtkomst till vår webbplats och de tjänster vi erbjuder genom den. Varje vägran att lämna de personuppgifter som krävs för detta ändamål gör det omöjligt att registrera sig på webbplatsen och använda de relaterade tjänsterna. Alla andra bestämmelser i din information är valfria, men genom att tillhandahålla dem kan vi erbjuda dig en bättre upplevelse.

6. HUR BEHANDLAR VI DINA DATA OCH HUR LÅNGT?

Lagringen av personuppgifter kommer att ske i papper och / eller elektronisk form och under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå syftet som avses i punkt 3 ovan ("För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?").

I synnerhet när du registrerar dig på webbplatsen och skapar ett konto, behandlar och lagrar vi de flesta av dina uppgifter i vår besittning så länge du aktivt använder de tjänster vi erbjuder via webbplatsen. Efter avslutandet av ditt konto kommer vi att behålla dina personuppgifter under högst 24 månader från det datum då kontot avslutades i försvarssyfte och / eller för att hävda vår rätt i domstol och / eller utanför domstol i händelse av juridiska tvister om utförandet av våra tjänster; din ytterligare personliga information om transaktioner som utförs via webbplatsen sparas i tio år i enlighet med lagen (inklusive skatteplikt).

För direktmarknadsföring och profilering behåller vi dina uppgifter under en maximal period som motsvarar den som föreskrivs i tillämplig lagstiftning, respektive 24 respektive 12 månader från den senaste interaktionen, av något slag från din sida med webbplatsen.

För analysändamål som syftar till att förbättra tjänsten kommer användarens personuppgifter att omfattas av en maximal lagringsperiod på 24 månader från dagen för deras registrering.

Vid utgången av den maximala lagringsperioden, personuppgifter enligt bestämmelserna i detta avsnitt, kommer vi automatiskt att radera dina uppgifter eller anonymisera dem permanent och irreversibelt.

Vi påminner dig om att om du inte utövar någon aktiv handling (t.ex. användning av de tjänster som erbjuds av webbplatsen, navigering, sökningar och / eller något annat sätt att använda webbplatsen) under en kontinuerlig period på 36 månader kommer du att klassificeras som en inaktiv användare. och vid skriftlig kommunikation om avaktivering av ditt konto, kommer vi att fortsätta att hålla dina personuppgifter för den maximala lagringstiden däri.

7. HUR KAN DU TRÄNA DINA RÄTTIGHETER?

I överensstämmelse med bestämmelserna i GDPR har du rätt att när som helst be oss att få tillgång till dina personuppgifter, att korrigera eller radera dem, att invända mot deras behandling eller att utöva rätten till portabilitet. Tillämplig lagstiftning om skydd av personuppgifter låter dig också utöva rätten att begära begränsning av behandlingen i de fall som föreskrivs i art. 18 i GDPR, samt att få information om dig i ett strukturerat format, vanligt använt och läsbart av en automatisk enhet, i de fall som föreskrivs i art. 20 i GDPR.

Förfrågningar kan skickas till e-postadressen salumeriatoscanadop@gmail.com

I synnerhet om du vill godkänna de aktiviteter som avses i bokstäverna b) (marknadsföringsändamål) i föregående punkt 3 ("För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?") Och sedan inte vill ta emot ytterligare meddelanden från oss eller vill begränsa metoder med att bli kontaktad, du kan avbryta dessa meddelanden när som helst genom att klicka på "unsubscribe" länken lämplig längst ned i varje kommunikation.

Slutligen påminner vi dig om att du alltid har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (Garant för skydd av personuppgifter), enligt art. 77 i GDPR, om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot gällande lagstiftning.

8. HUR GARANTERAR VI SKYDDET AV DINA DATA?

Dina personuppgifter behandlas av ämnena som anges i punkt 1 ovan ("Vem behandlar dina uppgifter?"), I enlighet med gällande lagstiftning. I synnerhet för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter med hänsyn till teknikens ståndpunkt och kostnaderna för genomförandet, liksom arten, föremålet, sammanhanget och syftet med behandlingen, samt risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för individers rättigheter och friheter har vi antagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken.

9. NÄR UPPDATERAS DENNA INFORMATION?

Denna information publicerades på det datum som anges i rubriken och kan komma att förändras över tid även relaterat till eventuell ikraftträdande av nya sektorsregler, uppdatering eller tillhandahållande av nya tjänster eller tekniska innovationer. I detta fall kommer de gemensamma kontrollanterna att meddela dig genom att ge dig bevis på sådana uppdateringar.

10. YTTERLIGARE INFORMATION

(A) Nomineringar

Om sidan "Arbeta med oss" är aktiv på vår webbplats kommer du att kunna konsultera alla öppna yrkespositioner eller skicka din spontana ansökan.

Läroplanerna som mottas, efter meddelandet via webbplatsen om våra öppna yrkespositioner eller om du självständigt bestämmer dig för att skicka ditt CV, kommer att sparas i högst 6 månader från mottagningsdatumet i enda syfte att utvärdera din ansökan eller för omvärdering. för efterföljande sökningar för professionella positioner som är kompatibla med din profil så länge de är aktiverade under den maximala lagringstiden för dina data. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter genom att skriva till salumeriatoscanadop@gmail.com

Om du söker, kom ihåg att inkludera i din meritförteckning deklarationen som du samtycker till behandling av personuppgifter i syfte att valet och undvika att känsliga personuppgifter (t.ex. hälsotillstånd, religiös, filosofisk eller politisk övertygelse) inte relevant till anställningserbjudandet.

(b) Tredjepartslänkar

Denna sekretesspolicy avser uteslutande webbplatsen. Om webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser påminner vi dig om att vi inte utövar någon form av kontroll över dem och vi är inte ansvariga på något sätt. Vi uppmanar dig därför att läsa respektive sekretessinformation på de tredjepartswebbplatser som du kommer åt.

11. HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR?

Vi välkomnar frågor, kommentarer och funderingar kring vår integritetspolicy och våra sekretesspraxis.

Om du vill ge feedback eller om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta vår DPO eller skicka ett mejl till salumeriatoscanadop@gmail.com