Informace o ochraně osobních údajů

Soukromí

Informace podle nařízení EU 2016/679 („GDPR“)
Poslední aktualizace [24-05-2018]

 

1. KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE?

Správce údajů

La Taverna del Castello na zaměstnance jejího právního zástupce Fontanelli Alessandro, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050, DIČ 06694310480, CF fntlsn79b08i046t.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Jmenovali jsme osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) podle čl. 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“). Připomínáme, že můžete kdykoli kontaktovat DPO a zasílat jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se vašich osobních údajů a respektování vašeho soukromí písemně na následující e-mailovou adresu salumeriatoscanadop@gmail.com

Jiné předměty

S vašimi osobními údaji mohou být v závislosti na zpracování upozorněni naši zaměstnanci nebo spolupracovníci, kteří patří do kategorií administrativních, obchodních, právních, účetních nebo IT systémových správců, kteří jsou v rámci našeho přímého pověření jmenováni správci údajů a v tomto ohledu obdrží odpovídající provozní pokyny. Mezi příjemce vašich údajů patří také poskytovatelé služeb třetích stran týkajících se plateb, dopravy, marketingových služeb, poskytovatelé hostingu a dodavatelé inženýrských služeb informačních systémů, IT společnosti nebo společnosti specializující se na průzkum trhu a zpracování dat, se kterými uzavíráme smlouvy, které je vyžadují. přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů. Vaše údaje mohou být v souladu se zákonem předány také policejním složkám a soudním a správním orgánům.

Vaše osobní údaje můžeme předat také v případě prodeje nebo převodu celého našeho podniku nebo majetku nebo jejich části (včetně případu reorganizace, odštěpení, zrušení nebo likvidace).

Za žádných okolností neposkytneme ani neprodáme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje mohou být předány mimo Evropskou unii za účelem zpracování některým z našich poskytovatelů služeb. V tomto případě zajišťujeme, aby tento přenos probíhal v souladu s platnou legislativou a aby byla zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto Zásad ochrany osobních údajů, na základě rozhodnutí o přiměřenosti, na základě standardních doložek definovaných Komise Evropské unie nebo o závazných podnikových pravidlech. V případě, že jsou vaše osobní údaje předány dodavatelům třetích stran usazeným ve Spojených státech, mohou jim být údaje předány, pokud předložili vlastní certifikaci podle schématu Privacy Shield (tzv. „Privacy Shield“) v ve vztahu k typu údajů, které mají být předány, což vyžaduje, aby poskytovaly podobnou ochranu jako osobní údaje sdílené mezi EU a USA.

 

 

2. JAKÉ TYPY ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje znamenají všechny informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, platební údaje a informace o vašem přístupu na Stránku. Když se zaregistrujete na našich Stránkách, vytvoříte si účet, využijete naše služby nebo kontaktujete naší podpůrné službě shromažďujeme některé vaše osobní údaje. Některé z výše uvedených údajů nám poskytuje dobrovolně samotný uživatel, zatímco jiné shromažďujeme automaticky.

Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem

Stránka nabízí uživatelům možnost dobrovolně poskytnout osobní údaje prostřednictvím například vytvoření účtu, nákupu/prodeje produktů prostřednictvím našich stránek, vložení recenze nebo komentáře, dokončení služby vrácení zboží, vyplnění kontaktní fórum nebo používání služeb zasílání zpráv a chatu s naším zákaznickým servisem nebo když nás kontaktujete, abyste zanechali své komentáře nebo názory. Pokud nás potřebujete kontaktovat telefonicky, zaznamenáme hovor pro účely školení a pro zlepšení našich služeb a uděláme si poznámky týkající se vašeho hovoru. Připomínáme, že se můžete zaregistrovat na Stránkách a vytvořit si účet také pomocí účtu na sociální síti, jako je účet na Facebooku. V případě, že se zaregistrujete tímto způsobem vydáním oprávnění požadovaných při registraci, obdržíme informace o vašem účtu na sociální síti, jako je jméno a příjmení, pozice, základní osobní údaje.

Když používám stránky jako prodejce, obsah a obrázky vložené do vaší online prezentace budou viditelné také pro ostatní uživatele; podobně, když zanecháte komentáře a recenze v příslušných sekcích Stránek, obsah vašich recenzí, vaše jméno a vaše fotografie (pokud byla nahrána) budou viditelné pro ty, kteří přistupují na Stránku.

Citlivá data

Nezpracováváme citlivé údaje, tedy údaje o fyzickém či duševním zdraví, o údajném spáchání trestných činů nebo odsouzeních za trestný čin, nicméně v případě, že nám spontánně sdělíte některý z těchto údajů, budeme takové údaje zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlas.

Údaje třetích stran

Pokud se rozhodnete poskytnout údaje třetích stran, ujistěte se, že tyto subjekty byly předem a dostatečně informovány o zde uvedených způsobech a účelech zpracování. Ve vztahu k této hypotéze vystupujete jako nezávislý správce údajů a přebíráte veškeré zákonné povinnosti a odpovědnost.

Údaje o dětech do 16 let

V této souvislosti Vám připomínáme, že pokud je Vám méně než 16 let, nemůžete nám poskytnout žádné osobní údaje a v žádném případě nepřebíráme žádnou odpovědnost za Vámi uvedená nepravdivá prohlášení. Pokud se dozvíme o existenci nepravdivých prohlášení, přistoupíme k okamžitému zrušení veškerých získaných osobních údajů.

Prohlížení dat

Prostřednictvím služeb, které používáte, shromažďujeme následující údaje:

 

  • technická data: Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů, které používáte, když se připojujete k webu, adresy v zápisu URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojů, čas požadavku, metodu použitou k odeslat požadavek na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód udávající stav odpovědi dané serverem (úspěšná, chyba atd.) a další parametry týkající se vašeho operačního systému a IT prostředí. Tyto údaje slouží pouze pro statistické informace (proto jsou anonymní), pro kontrolu správného fungování Stránek a jsou ihned po zpracování vymazány. Data by mohla být použita pro zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových zločinů proti stránce: kromě této možnosti data na webových kontaktech nepřetrvávají déle než 7 dní.
  • údaje shromážděné pomocí i cookie nebo podobné technologie: pro další informace prosím navštivte sekci "cookie" .

3. PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

a) Abychom vám zaručili přístup na naše stránky a používání našich služeb

Když používáte naši stránku a související služby, použijeme vaše osobní údaje k tomu, abychom vám umožnili registraci na stránce a vytvoření osobního účtu, abychom ověřili vaši identitu jako uživatele stránek, abychom vám umožnili nakupovat/prodávat produkty a tam, kde je to vhodné, provést zakoupené produkty, poskytnout vám služby zákaznické podpory a vyřešit jakékoli vámi nahlášené problémy, zasílat vám nezbytná sdělení (jako je například potvrzení objednávky nebo potvrzení úspěšné platby nebo připomenutí produktů ve vaší košík) a také vám poskytnout všechny další služby popsané ve Všeobecných podmínkách.

b) Abychom vás informovali o produktech, službách, akcích a pro jiné propagační účely

Pokud jste nám dali výslovný souhlas nebo pokud máme oprávněný zájem (v souladu s platnou legislativou), použijeme Vaše údaje k tomu, abychom Vás informovali o námi nabízených produktech a službách a také abychom Vás informovali o propagačních, obchodních a reklamních aktivitách Společnosti nebo třetích stran. prostřednictvím e-mailu, odeslání SMS nebo WhatsApp; pouze pokud jste profesionál, můžeme vás o takových akcích a akcích informovat telefonicky prostřednictvím operátora nebo služby péče o zákazníky spočívající v nabídce vyhrazených služeb během prodeje a po prodeji. dále vždy s vaším souhlasem nebo pokud máme oprávněný zájem (v souladu s platnou legislativou), můžeme vaše údaje použít v rámci provádění průzkumů trhu a průzkumů k měření vaší spokojenosti, a to prostřednictvím e-mailu, zasílání SMS nebo WhatsApp, za účelem zlepšování našich služeb a vztah s našimi uživateli

c) Nabídnout vám personalizovanou službu

Pokud jste nám dali výslovný souhlas, používáme vaše údaje k analýze vašich spotřebitelských návyků a voleb, abychom vám mohli nabídnout personalizovanou službu v souladu s vašimi zájmy a zlepšit naši obchodní nabídku.

d) Ke zlepšení služeb, které nabízíme prostřednictvím Stránek

Poskytnuté údaje použijeme ke zlepšení služeb, které nabízíme prostřednictvím Stránek a vašich zkušeností s nákupem/prodejem produktů. Zejména budeme schopni analyzovat používání a měřit efektivitu našich stránek a našich služeb, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou používány, abychom je vylepšili a také zaujali a udrželi uživatele.

 

e) K zajištění našich práv, vlastnictví nebo bezpečnosti údajů

Osobní údaje můžeme také použít v souvislosti s vaším používáním našich stránek k prevenci nebo odhalování podvodů, zneužívání, nezákonného používání, porušování našich smluvních podmínek a ke splnění soudních příkazů, žádostí vlády nebo dodržování platných zákonů.

4. JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze tam, kde k tomu máme právní základ.

Ve většině případů budeme zpracovávat vaše údaje, abychom vám zaručili přístup na stránky a služby na nich nabízené. Kromě toho můžeme zpracovávat vaše údaje z jednoho nebo více z následujících důvodů:

▪ S výhradou vašeho výslovného souhlasu (například abychom vás informovali o našich produktech, službách, akcích a pro jiné propagační účely, stejně jako abychom vám nabídli personalizovanou službu)

▪ Zajistit soulad s právními povinnostmi, nařízeními a komunitárními standardy (například dodržovat soudní příkazy, žádosti vlády nebo dodržovat platná zákonná ustanovení)

▪ Pro náš oprávněný zájem (například pro zlepšení služeb, které nabízíme prostřednictvím Stránek nebo pro zaručení vlastnictví a bezpečnosti údajů, které zpracováváme).

5. JE POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ POVINNÉ?

Poskytnutí osobních údajů je povinné výhradně pro zpracování nezbytné k zaručení přístupu na naše Stránky a ke službám, které jejich prostřednictvím nabízíme. Jakékoli odmítnutí poskytnutí osobních údajů požadovaných pro tento účel znemožňuje registraci na Stránkách a využívání souvisejících služeb. Všechna ostatní ustanovení vašich informací jsou nepovinná, ale jejich poskytnutí nám umožňuje nabídnout vám lepší zkušenost.

6. JAK VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK DLOUHO?

Uchovávání osobních údajů bude probíhat v listinné a/nebo elektronické podobě a po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu uvedeného v bodě 3 výše („Pro jaké účely vaše údaje zpracováváme?“).

Zejména když se zaregistrujete na Stránkách a vytvoříte si účet, zpracováváme a uchováváme většinu vašich informací v našem vlastnictví, dokud aktivně využíváte služby, které nabízíme prostřednictvím Stránek. Po ukončení vašeho účtu si ponecháme vaše osobní údaje po dobu maximálně 24 měsíců ode dne zrušení účtu pro účely obrany a/nebo pro uplatnění našich práv u soudu a/nebo mimosoudní v případě právních sporů souvisejících s poskytováním našich služeb; vaše další osobní údaje týkající se transakcí prováděných prostřednictvím Stránek jsou uchovávány po dobu 10 let v souladu se zákonem (včetně daňových povinností).

Pro účely přímého marketingu a profilování uchováváme vaše údaje po maximální dobu rovnající se době požadované platnými zákony, respektive 24 a 12 měsíců od poslední interakce jakéhokoli druhu z vaší strany se Stránkou.

Pro účely analýzy zaměřené na zlepšení služby budou osobní údaje uživatele podléhat maximální době uchovávání 24 měsíců od data jeho registrace.

Po uplynutí maximální doby uchovávání osobních údajů v souladu s ustanoveními tohoto oddílu vaše údaje automaticky vymažeme nebo je trvale a nevratně anonymizujeme.

Připomínáme, že pokud neprovedete žádnou aktivní činnost (jako je používání služeb nabízených Stránkou, navigace, vyhledávání a/nebo jakýkoli jiný způsob používání Stránky) po nepřetržitou dobu 36 měsíců, budete klasifikován jako neaktivní uživatel. a po písemné komunikaci ohledně deaktivace vašeho účtu budeme vaše osobní údaje uchovávat po maximální dobu uchování v něm stanovenou.

7. JAK MŮŽETE UPLATŇOVAT SVÁ PRÁVA?

V souladu s ustanoveními GDPR máte právo kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo zrušení, vznést námitku proti jejich zpracování nebo uplatnit právo na přenositelnost. Platná legislativa týkající se ochrany osobních údajů Vám rovněž umožňuje uplatnit právo žádat omezení zpracování v případech stanovených čl. 18 GDPR, jakož i k získání údajů, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a automaticky čitelném formátu, v případech uvedených v čl. 20 GDPR.

Žádosti lze zasílat na e-mailovou adresu salumeriatoscanadop@gmail.com

Zejména pokud si přejete povolit činnosti uvedené v písmenech b) (Marketingové účely) v předchozím bodě 3 („K jakým účelům vaše údaje zpracováváme?“) a následně si nepřejete od nás dostávat další sdělení resp. Chcete-li omezit způsoby kontaktování, můžete tuto komunikaci kdykoli ukončit jednoduše kliknutím na odkaz „odhlásit odběr“ ve spodní části každé komunikace.

Na závěr připomínáme, že vždy máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (Garant pro ochranu osobních údajů) podle čl. 77 GDPR, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů je v rozporu s platnou legislativou.

8. JAK ZARUČUJEME OCHRANU VAŠICH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje zpracovávají subjekty uvedené v předchozím bodě 1 („Kdo vaše údaje zpracovává?“), a to v souladu s ustanoveními aktuální legislativy. Zejména pro zaručení bezpečnosti vašich údajů s ohledem na současný stav techniky a náklady na implementaci, jakož i na povahu, předmět, kontext a účely zpracování, jakož i na riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti pro práva a svobod fyzických osob jsme přijali vhodná technická a organizační opatření, abychom zaručili úroveň bezpečnosti odpovídající danému riziku.

9. KDY BYLY TYTO INFORMACE AKTUALIZOVÁNY?

Tyto informace byly zveřejněny k datu uvedenému v záhlaví a mohou se v průběhu času měnit i v souvislosti s možným vstupem v platnost nových sektorových předpisů, aktualizací nebo poskytováním nových služeb nebo technologických inovací. V tomto případě vás spoluvlastníci upozorní poskytnutím důkazu o takových aktualizacích.

10. DALŠÍ INFORMACE

(A) Kandidatura

Pokud je na našem webu aktivní stránka „Pracujte s námi“, budete moci konzultovat kteroukoli z našich otevřených odborných pozic nebo poslat svou spontánní žádost.

Učební osnovy, které jsme obdrželi na základě komunikace prostřednictvím webu o našich otevřených odborných pozicích nebo pokud se sami rozhodnete zaslat nám svůj životopis, budou uchovávány po dobu maximálně 6 měsíců od data obdržení, a to výhradně za účelem vyhodnocení vaší žádosti nebo pro účely přehodnocení. pro následné vyhledávání odborných pozic kompatibilních s vaším profilem, pokud jsou aktivovány během maximální doby uchovávání vašich údajů. Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů písemně na salumeriatoscanadop@gmail.com

Pokud se ucházíte, nezapomeňte do svého životopisu uvést prohlášení, kterým souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem výběru a vyvarujte se zadávání citlivých osobních údajů (jako je váš zdravotní stav, náboženské, filozofické nebo politické přesvědčení), které nejsou relevantní. k pracovní nabídce.

(b) Odkazy třetích stran

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na Stránku. Pokud Stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, připomínáme, že nad nimi nevykonáváme žádnou formu kontroly a neneseme žádnou odpovědnost. Vyzýváme vás proto, abyste si přečetli příslušné informace o ochraně osobních údajů na webových stránkách třetích stran, ke kterým přistupujete.

11. MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Vítáme dotazy, komentáře a obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a postupů ochrany osobních údajů.

Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu nebo máte-li dotazy či pochybnosti, kontaktujte našeho DPO nebo pošlete e-mail na adresu salumeriatoscanadop@gmail.com