Informace o vrácení a vrácení peněz

a) Případy vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
V souladu s uměním. 59 odst. 1 písm. d) ae) legislativního nařízení ze dne 6. září 2005, č.j. 206 (Spotřebitelský kodex) (dále jen „Spotřebitelský kodex“) je právo na odstoupení od smlouvy vyloučeno ve vztahu k:
a) zboží zakoupené kupujícím B2C, který se nekvalifikuje jako „spotřebitel“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) spotřebitelského zákoníku a/nebo který požaduje fakturu;
b) zboží, u kterého existuje riziko rychlého znehodnocení nebo expirace;
c) zapečetěné zboží, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů nebo souvisejících s ochranou zdraví a které bylo po dodání otevřeno.
Aniž by byla dotčena ustanovení předchozího odstavce (Stížnosti), s odkazem na případy vyloučení práva na odstoupení od smlouvy uvedené výše, je zejména kupující B2C informován a přijímá, že produkty, u kterých „riziko rychlého znehodnocení nebo expirace“ zahrnují všechny potravinářské výrobky, protože vlastnosti a kvality těchto typů výrobků podléhají změnám také v důsledku nevhodného konzervování. Z důvodu hygieny a ochrany uživatelů se proto právo na odstoupení od smlouvy vztahuje pouze na produkty zakoupené prostřednictvím platformy B2C, které lze vrátit prodávajícímu neporušené s příslušnou pečetí a vrátit na trh bez ohrožení zdraví. spotřebitelů.

b. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
Kupující B2C bude mít právo uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle čl. 52 a násl. spotřebitelského zákoníku ve vztahu ke konkrétním výrobkům, které nejsou uvedeny v předchozím odstavci (a), pokud tyto po dodání nebyly otevřeny nebo jejich pečeť změněna.

V případech, kdy je umožněno uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, má kupující B2C právo odstoupit od kupní smlouvy s prodávajícím z jakéhokoli důvodu, a to bez nutnosti podání vysvětlení a bez jakékoli sankce.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující B2C zaslat Společnosti do 14 dnů ode dne doručení produktů, na které se vztahuje objednávka, písemné sdělení e-mailem na následující e-mailovou adresu support@foodscovery.com s předmětem „Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy“, výslovné prohlášení o úmyslu odstoupit od smlouvy a poskytnutí následujících doplňujících informací:
a číslo a datum objednávky;
ii. datum dodání objednávky;
iii. jméno a adresu kupujícího B2C;
iv. uvedení emailu a telefonního čísla B2C kupujícího;
proti. kód položky nebo položek, u kterých hodláte uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se vztahuje na zakoupený produkt jako celek; pokud se tedy produkt skládá z více součástí nebo částí, nelze právo na odstoupení od smlouvy uplatnit pouze na část zakoupeného produktu.

Po obdržení sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy společnost zahájí postup pro řízení vrácení a sdělí prodávajícímu uplatnění tohoto práva, který musí neprodleně zorganizovat vyzvednutí produktů, které se provádí u vás. na vlastní náklady, jmenováním konkrétního kurýra nebo, je-li to dohodnuto se Společností, jednoho z přepravních partnerů. Společnost následně sdělí kupujícímu B2C pokyny o způsobu vrácení produktů předpokládané prodávajícím, který musí zasáhnout nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Společnosti.

V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bude celá částka vrácených produktů vrácena kupujícímu B2C do 14 dnů ode dne, kdy byla Společnost informována o rozhodnutí kupujícího B2C uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, aniž je dotčen právo Společnosti pozastavit výplatu náhrady až do skutečného obdržení produktů.

Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který používá kupující B2C