LODNÍ DOPRAVA

Pro Itálii existují dva druhy dopravy, jedna expresní s doručením 24/48 hodin od vyzvednutí a jedna s chladírenskými vozy na maso s doručením 24/72 hodin od vyzvednutí.

< p>Zásilky se uskutečňují od pondělí do středy.

Pro ostrovy nebo znevýhodněné oblasti jsou dodací lhůty 3/5 pracovních dnů pro zásilky chladírenským vozem.

. Platba na dobírku se očekává u všech produktů, kromě čerstvého masa, a je za ni příplatek 4 EUR

Vyrobeno

a) Případy vyloučení práva na odstoupení od smlouvy
V souladu s uměním. 59 odst. 1 písm. d) ae) legislativního nařízení ze dne 6. září 2005, č.j. 206 (Spotřebitelský kodex) (dále jen „Spotřebitelský kodex“) je právo na odstoupení od smlouvy vyloučeno ve vztahu k:
a) zboží zakoupené kupujícím B2C, který se nekvalifikuje jako „spotřebitel“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) spotřebitelského zákoníku a/nebo který požaduje fakturu;
b) zboží, u kterého existuje riziko rychlého znehodnocení nebo expirace;
c) zapečetěné zboží, které není vhodné vrátit z hygienických důvodů nebo souvisejících s ochranou zdraví a které bylo po dodání otevřeno.
Aniž by byla dotčena ustanovení předchozího odstavce (Stížnosti), s odkazem na případy vyloučení práva na odstoupení od smlouvy uvedené výše, je zejména kupující B2C informován a přijímá, že produkty, u kterých „riziko rychlého znehodnocení nebo expirace“ zahrnují všechny potravinářské výrobky, protože vlastnosti a kvality těchto typů výrobků podléhají změnám také v důsledku nevhodného konzervování. Z důvodu hygieny a ochrany uživatelů se proto právo na odstoupení od smlouvy vztahuje pouze na produkty zakoupené prostřednictvím platformy B2C, které lze vrátit prodávajícímu neporušené s příslušnou pečetí a vrátit na trh bez ohrožení zdraví. spotřebitelů.

Jakékoli právo na odstoupení od smlouvy ve prospěch kupujícího při nákupu čerstvého masa musí být považováno za vyloučené, a to proto, že tato smlouva se týká prodeje zboží vyrobeného na míru nebo jednoznačně personalizovaného. Stejně tak povaha produktů (čerstvé maso) určuje, že je nelze vrátit, protože by to vedlo k jejich nevratnému znehodnocení.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo nedodání produktů z důvodu vyšší moci nebo nepředvídatelných okolností, které mohou nastat v jakékoli fázi výroby, zpracování a expedice.

Prodávající nenese vůči žádné straně ani třetí straně odpovědnost za škody, ztráty a náklady vzniklé v důsledku neuskutečnění smlouvy z výše uvedených příčin, přičemž kupující má právo pouze na vrácení zaplacené ceny.

Kupující zbavuje prodávajícího odpovědnosti vyplývající z vystavení nesprávných daňových dokladů z důvodu chyb v údajích poskytnutých kupujícím, neboť kupující je výhradně odpovědný za správné vložení.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za konzervaci produktu, pokud nebude vyskladněn v předepsaných lhůtách.

 

Pro ty, kteří potřebují obdržet fakturu za zakoupené zboží, nám můžete napsat na info@salumeriatoscana.shop nebo 3398794945 a uvést číslo objednávky, která má být fakturována, a fakturační údaje.

Maso je expedováno ve speciálních izotermických boxech po vakuovém zabalení a pomocí syntetického ledu s expresním doručením do 24 hodin na vyžádání.