Personverninformasjon

Personvern

Informasjon i henhold til EU-forordning 2016/679 ("GDPR")
Siste oppdatering [24-05-2018]

 

1. HVEM BEHANDLER DINE DATA?

Datakontrollør

La Taverna del Castello i staben til dens juridiske representant Fontanelli Alessandro, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050, MVA-nummer 06694310480, CF fntlsn79b08i046t.

Personvernansvarlig (DPO)

Vi har utnevnt en person som er ansvarlig for beskyttelse av personopplysninger (Data Protection Officer) i henhold til art. 37 i den generelle databeskyttelsesforordningen n. 2016/679 ("GDPR"). Vi minner deg om at du kan kontakte DPO når som helst og sende spørsmål eller forespørsler knyttet til dine personlige data og respekt for personvernet ditt ved å skrive til følgende e-postadresse salumeriatoscanadop@gmail.com

Andre fag

Dine personopplysninger kan bli gjort oppmerksom på våre ansatte eller samarbeidspartnere, som tilhører kategoriene administrative, kommersielle, juridiske, regnskaps- eller IT-systemadministratorer, avhengig av behandlingen, som, som opererer under vår direkte myndighet, er utnevnt til behandlingsansvarlige og motta tilstrekkelige driftsinstruksjoner i denne forbindelse. Mottakerne av dataene dine inkluderer også tredjeparts tjenesteleverandører knyttet til betalinger, frakt, markedsføringstjenester, hostingleverandører og leverandører av informasjonssystemingeniørtjenester, IT-selskaper eller selskaper som spesialiserer seg på markedsundersøkelser og databehandling som vi fastsetter avtaler med som krever dem å vedta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Dine data kan også bli overført til politistyrker og rettslige og administrative myndigheter i samsvar med loven.

Vi kan også overføre personopplysningene dine ved salg eller overføring av hele eller deler av virksomheten vår eller eiendeler (inkludert i tilfelle omorganisering, spin-off, oppløsning eller avvikling).

Under ingen omstendigheter vil vi gi eller selge dine personopplysninger.

Dine personopplysninger kan bli overført utenfor EU for behandling av noen av våre tjenesteleverandører. I dette tilfellet sikrer vi at denne overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og at et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger er garantert i samsvar med bestemmelsene i denne personvernerklæringen, basert på en beslutning om tilstrekkelighet, på standardklausuler definert av Commission European Union eller om bindende bedriftsregler. I tilfelle at dine personopplysninger blir overført til tredjepartsleverandører etablert i USA, kan dataene overføres til dem dersom de har sendt inn en egensertifisering i henhold til Privacy Shield-ordningen (såkalt "Privacy Shield") i forhold til typen data som skal overføres, noe som krever at de gir tilsvarende beskyttelse som personopplysninger som deles mellom EU og USA.

 

 

2. HVILKE TYPER DATA SAMLER VI IN?

Personopplysninger betyr all informasjon relatert til deg som gjør at vi kan identifisere deg, for eksempel navn, kontaktinformasjon, betalingsdetaljer og informasjon om din tilgang til nettstedet. Når du registrerer deg på nettstedet vårt, oppretter en konto, bruker tjenestene våre eller kontakter vår støttetjeneste, samler vi inn noen av dine personopplysninger. Noen av de nevnte dataene blir gitt til oss frivillig av brukeren selv mens vi samler inn andre automatisk.

Data gitt frivillig av brukeren

Nettstedet gir brukerne muligheten til frivillig å oppgi personlig informasjon gjennom for eksempel opprettelse av en konto, kjøp/salg av produkter gjennom nettstedet vårt, innsetting av en anmeldelse eller kommentar, fullføring av returtjenesten, fylle ut kontaktforum eller bruke meldings- og chat-tjenesten med vår kundeservice eller når du kontakter oss for å legge igjen kommentarer eller meninger. Hvis du trenger å kontakte oss på telefon, tar vi opp samtalen for opplæringsformål og for å forbedre tjenestene våre og gjøre notater angående samtalen din. Vi minner deg om at du kan registrere deg på nettstedet og opprette en konto også ved å bruke en sosial nettverkskonto, for eksempel en Facebook-konto. I tilfelle du registrerer deg via denne metoden ved å utstede autorisasjonene som ble bedt om under registreringen, vil vi motta kontoinformasjonen for det sosiale nettverket ditt, for eksempel navn og etternavn, stilling, grunnleggende personopplysninger.

Når jeg bruker nettstedet som selger, vil innholdet og bildene som er satt inn i din online-utstilling også være synlig for andre brukere; på samme måte, når du legger igjen kommentarer og anmeldelser i de aktuelle delene av nettstedet, vil innholdet i anmeldelsene dine, navnet ditt og bildet ditt (hvis lastet opp) være synlig for de som har tilgang til nettstedet.

Sensitive data

Vi behandler ikke sensitive data, det vil si detaljer om fysisk eller mental helse, om angivelig begåelse av forbrytelser eller straffedommer, men i tilfelle du spontant deler noen av denne informasjonen med oss, vil vi behandle slike data kun med din eksplisitte informasjon. samtykke.

Tredjeparts data

Hvis du bestemmer deg for å gi tredjepartsdata, sørg for at disse personene har blitt tidligere og tilstrekkelig informert om metodene og formålene med behandlingen som er angitt her. I forhold til denne hypotesen opptrer du som en uavhengig behandlingsansvarlig, og påtar deg alle juridiske forpliktelser og ansvar.

Data for barn under 16 år

I denne forbindelse minner vi deg om at hvis du er under 16 år kan du ikke gi oss noen personopplysninger, og vi påtar oss i alle fall ikke noe ansvar for eventuelle falske utsagn fra deg. Hvis vi blir oppmerksomme på eksistensen av usanne utsagn, vil vi fortsette med umiddelbar kansellering av alle innhentede personopplysninger.

Nettleserdata

Vi samler inn følgende data gjennom tjenestene du bruker:

 

  • tekniske data: Denne kategorien av data inkluderer IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene du bruker når du kobler til nettstedet, adressene i URI-notasjonen (Uniform Resource Identifier) ​​for de forespurte ressursene, tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes til å sende inn forespørselen til serveren, størrelsen på filen som ble oppnådd som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til svaret gitt av serveren (vellykket, feil osv.) og andre parametere knyttet til ditt operativsystem og IT-miljøet. Disse dataene brukes kun til statistisk informasjon (derfor er de anonyme), for å kontrollere at nettstedet fungerer korrekt og slettes umiddelbart etter behandling. Dataene kan brukes til å fastslå ansvar i tilfelle hypotetiske datakriminalitet mot nettstedet: bortsett fra dette tilfellet, vedvarer ikke dataene om nettkontakter i mer enn 7 dager.
  • data samlet inn ved hjelp av i kjeks eller lignende teknologier: for mer informasjon, vennligst besøk seksjonen "Kjeks" .

3. FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE DATA?

a) For å garantere deg tilgang til nettstedet vårt og bruken av tjenestene våre

Når du bruker nettstedet vårt og dets relaterte tjenester, vil vi bruke dine personlige data for å tillate deg å registrere deg på nettstedet og opprette en personlig konto, for å bekrefte identiteten din som bruker av nettstedet, for å tillate deg å kjøpe/selge produkter og , der det er hensiktsmessig, foreta de kjøpte produktene, for å gi deg kundestøtte og for å løse eventuelle problemer rapportert av deg, for å sende deg nødvendig kommunikasjon (som for eksempel bekreftelse av innkjøpsordren eller bekreftelse av vellykket betaling eller påminnelse om produktene i handlekurv) samt å gi deg alle ytterligere tjenester beskrevet i de generelle betingelsene.

b) For å informere deg om produkter, tjenester, arrangementer og for andre reklameformål

Hvis du uttrykkelig har gitt oss ditt samtykke eller hvis vi har en legitim interesse (i henhold til gjeldende lovgivning), vil vi bruke dataene dine til å oppdatere deg om produkter og tjenester som tilbys av oss, samt for å informere deg om salgsfremmende, kommersielle og reklameaktiviteter til selskapet eller tredjeparts forretningspartnere via e-post, sende SMS eller whatsapp; bare hvis du er en profesjonell kan vi varsle deg om slike kampanjer og arrangementer via telefon gjennom en operatør eller kundeservice som består av tilbud om dedikerte tjenester under salg og ettersalg. Dessuten, alltid med ditt samtykke eller hvis vi har en legitim interesse (i henhold til gjeldende lovgivning), kan vi bruke dataene dine som en del av å gjennomføre markedsundersøkelser og undersøkelser for å måle tilfredsheten din, via e-post, sende SMS eller WhatsApp, med det formål å forbedre tjenestene våre og forholdet til brukerne våre

c) Å tilby deg en personlig service

Hvis du uttrykkelig har gitt oss ditt samtykke, bruker vi dataene dine til å analysere dine forbruksvaner og valg, for å kunne tilby deg en personlig service i tråd med dine interesser og for å forbedre vårt kommersielle tilbud.

d) For å forbedre tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet

Vi vil bruke dataene som er oppgitt til å forbedre tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet og din produktkjøps-/salgsopplevelse. Spesielt vil vi kunne analysere bruken og måle effektiviteten til nettstedet vårt og tjenestene våre for å bedre forstå hvordan det brukes for å forbedre det, samt engasjere og beholde brukere.

 

e) For å sikre våre rettigheter, eierskap eller sikkerhet for data

Vi kan også bruke personopplysninger i forbindelse med din bruk av nettstedet vårt for å forhindre eller oppdage svindel, misbruk, ulovlig bruk, brudd på våre vilkår og betingelser, og for å overholde rettskjennelser, forespørsler fra myndighetene eller overholde gjeldende lover.

4. HVA ER DET JURIDISKE GRUNNLAG FOR BEHANDLING?

Vi vil kun behandle dine personopplysninger der vi har et juridisk grunnlag for å gjøre det.

I de fleste tilfeller vil vi behandle dataene dine for å garantere deg tilgang til nettstedet og tjenestene som tilbys der. I tillegg kan vi behandle dataene dine av én eller flere av følgende årsaker:

▪ Med forbehold om ditt eksplisitte samtykke (for eksempel for å informere deg om våre produkter, tjenester, arrangementer og for andre reklameformål, samt å tilby deg en personlig tjeneste)

▪ For å sikre overholdelse av juridiske forpliktelser, forskrifter og fellesskapsstandarder (for eksempel for å overholde rettskjennelser, forespørsler fra myndighetene eller overholde gjeldende lovbestemmelser)

▪ For vår legitime interesse (for eksempel for å forbedre tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet eller for å garantere eierskapet og sikkerheten til dataene vi behandler).

5. ER TILLEVELSE AV DATA OBLIGATORISK?

Utlevering av personopplysninger er obligatorisk utelukkende for behandlingen som er nødvendig for å garantere tilgang til nettstedet vårt og tjenestene vi tilbyr gjennom det. Ethvert avslag på å gi de personopplysningene som kreves for dette formålet gjør det umulig å registrere seg på nettstedet og bruke de relaterte tjenestene. Alle andre bestemmelser i informasjonen din er valgfri, men å gi dem lar oss tilby deg en bedre opplevelse.

6. HVORDAN BEHANDLER VI DINE DATA OG HVOR LENGE?

Lagring av personopplysninger vil foregå i papir og/eller elektronisk form og i den tiden som er strengt nødvendig for å oppnå formålet nevnt i punkt 3 ovenfor ("For hvilke formål behandler vi dine data?").

Spesielt når du registrerer deg på nettstedet og oppretter en konto, behandler og lagrer vi det meste av informasjonen din i vår besittelse så lenge du aktivt bruker tjenestene vi tilbyr gjennom nettstedet. Etter oppsigelse av kontoen din vil vi beholde din personlig informasjon i en maksimal periode på 24 måneder fra datoen for kansellering av kontoen for forsvarsformål og/eller for å hevde våre rettigheter i retten og/eller utenfor retten i tilfelle juridiske tvister knyttet til utførelsen av våre tjenester; din ytterligere personlige informasjon knyttet til transaksjoner utført gjennom nettstedet oppbevares i 10 år i samsvar med loven (inkludert skatteforpliktelser).

For direkte markedsføring og profileringsformål lagrer vi dataene dine i en maksimal periode som er lik den som kreves av gjeldende lov, henholdsvis lik 24 og 12 måneder fra siste interaksjon av noe slag fra din side med nettstedet.

For analyseformål rettet mot å forbedre tjenesten, vil brukerens personopplysninger være underlagt en maksimal oppbevaringsperiode på 24 måneder fra registreringsdatoen.

Ved utløpet av den maksimale oppbevaringsperioden for personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i denne delen, vil vi slette dataene dine automatisk eller anonymisere dem permanent og irreversibelt.

Vi minner deg om at hvis du ikke utfører noen aktiv handling (som bruk av tjenestene som tilbys av nettstedet, navigasjon, søk og/eller andre måter å bruke nettstedet på) i en sammenhengende periode på 36 måneder, vil du bli klassifisert som en inaktiv bruker, og etter skriftlig kommunikasjon angående deaktivering av kontoen din, vil vi fortsette å beholde dine personopplysninger i den maksimale oppbevaringsperioden som er fastsatt der.

7. HVORDAN KAN DU UTØVE DINE RETTIGHETER?

I samsvar med bestemmelsene i GDPR har du rett til når som helst å be om tilgang til dine personopplysninger, retting eller kansellering av disse, å protestere mot behandlingen av dem eller å utøve retten til portabilitet. Gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger gir deg også mulighet til å utøve retten til å be om begrensning av behandlingen i de tilfellene som er fastsatt i art. 18 i GDPR, samt å innhente opplysningene om deg i et strukturert, vanlig brukt og automatisk lesbart format, i de tilfellene som er gitt av kunsten. 20 i GDPR.

Forespørsler kan sendes til e-postadressen salumeriatoscanadop@gmail.com

Spesielt hvis du ønsker å godkjenne aktivitetene nevnt i bokstav b) (Markedsføringsformål) i forrige punkt 3 ("For hvilke formål behandler vi dataene dine?") og deretter ikke ønsker å motta ytterligere kommunikasjon fra oss eller ønsker å begrense metodene for å bli kontaktet, kan du stoppe denne kommunikasjonen når som helst ved å klikke på "avslutt abonnement"-lenken nederst i hver kommunikasjon.

Til slutt minner vi om at du alltid har rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten (Garant for beskyttelse av personopplysninger), i henhold til art. 77 i GDPR, hvis du mener at behandlingen av dataene dine er i strid med gjeldende lovgivning.

8. HVORDAN GARANTERER VI BESKYTTELSEN AV DINE DATA?

Dine personopplysninger behandles av emnene angitt i forrige punkt 1 ("Hvem behandler opplysningene dine?"), i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovgivning. Spesielt for å garantere sikkerheten til dataene dine under hensyntagen til den nyeste teknologien og implementeringskostnadene, samt arten, objektet, konteksten og formålene med behandlingen, samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for rettighetene og fysiske personers friheter, har vi vedtatt passende tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere et sikkerhetsnivå som passer til risikoen.

9. NÅR BLE DENNE INFORMASJONEN OPPDATERT?

Denne informasjonen ble publisert på datoen angitt i overskriften og kan bli gjenstand for endringer over tid også i forbindelse med mulig ikrafttredelse av nye sektorforskrifter, oppdatering eller levering av nye tjenester eller teknologiske innovasjoner. I dette tilfellet vil felleseierne varsle deg ved å fremlegge bevis på slike oppdateringer.

10. YTTERLIGERE INFORMASJON

(A) Kandidatur

Hvis "Arbeid med oss"-siden er aktiv på nettstedet vårt, vil du kunne konsultere noen av våre åpne profesjonelle stillinger eller sende din spontane søknad.

Læreplanene som mottas, etter kommunikasjon via nettstedet for våre åpne profesjonelle stillinger eller hvis du uavhengig bestemmer deg for å sende oss din CV, vil bli oppbevart i maksimalt 6 måneder fra mottaksdatoen med det eneste formål å evaluere søknaden din eller for re-evaluering for påfølgende søk etter profesjonelle stillinger som er kompatible med profilen din så lenge de er aktivert i løpet av den maksimale oppbevaringsperioden for dataene dine. Du kan når som helst protestere mot behandlingen av dine personopplysninger ved å skrive til salumeriatoscanadop@gmail.com

Hvis du søker, husk å inkludere i CV-en din erklæringen som du samtykker til behandling av personopplysninger med henblikk på utvelgelse og unngå å legge inn sensitive personopplysninger (som din helsetilstand, religiøse, filosofiske eller politiske overbevisninger) som ikke er relevante til jobbtilbudet.

(b) Tredjepartskoblinger

Denne personvernerklæringen refererer utelukkende til nettstedet. Der nettstedet inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, minner vi deg om at vi ikke utøver noen form for kontroll over dem og er på ingen måte ansvarlige. Vi inviterer deg derfor til å lese den respektive personverninformasjonen som finnes på tredjepartssidene du besøker.

11. HAR DU FLERE SPØRSMÅL?

Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og bekymringer om vår personvernpolicy og personvernpraksis.

Hvis du ønsker å gi tilbakemelding eller hvis du har spørsmål eller tvil, vennligst kontakt vår DPO eller send en e-post til salumeriatoscanadop@gmail.com