Informasjon om returer og refusjoner

a) Saker om utelukkelse av angreretten
I henhold til art. 59, første ledd, bokstav. d) og e) i lovresolusjon 6. september 2005, n. 206 (Forbrukerkoden) ("Forbrukerkoden"), er angreretten utelukket i forhold til:
a) varer kjøpt av en B2C-kjøper som ikke kvalifiserer som en "forbruker" i henhold til artikkel 3, paragraf 1, bokstav (a) i forbrukerkoden og/eller som krever en faktura;
b) varer som risikerer å forringes eller utløper raskt;
c) forseglede varer som ikke er egnet for retur av hygieniske årsaker eller relatert til helsevern og som er åpnet etter levering.
Uten at det berører bestemmelsene i forrige avsnitt (Klager), med henvisning til tilfellene med utelukkelse av angreretten oppført ovenfor, er B2C-kjøperen spesielt informert og aksepterer at produktene som "risikerer å forverres eller utløper raskt" omfatter alle matvarer, da egenskapene og kvalitetene til denne typen produkter kan endres også som følge av upassende konservering. Av hensyn til hygiene og beskyttelse av brukere gjelder derfor angreretten kun for produkter kjøpt gjennom B2C-plattformen som kan returneres til selgeren, intakt med respektive segl, og settes tilbake på markedet uten fare for helsen. av forbrukerne.

b. Utøvelse av angreretten
B2C-kjøper vil ha rett til å utøve angreretten, i henhold til art. 52 ff. i forbrukerloven i forhold til spesifikke produkter, andre enn de som er oppført i forrige ledd (a), forutsatt at disse, etter levering, ikke har blitt åpnet eller deres forseglinger endret.

I tilfeller hvor utøvelse av angreretten er tillatt, har B2C Kjøper rett til å trekke seg fra kjøpekontrakten med Selger uansett grunn, uten behov for å gi forklaringer og uten straff.

For å utøve angreretten må B2C-kjøperen sende selskapet innen 14 dager fra leveringsdatoen for produktene som dekkes av kjøpsordren, en skriftlig kommunikasjon via e-post til følgende e-postadresse support@foodscovery.com med emnet "Utøvelse av angreretten", uttrykkelig erklære ens intensjon om å trekke seg og gi følgende tilleggsinformasjon:
de. kjøpsordrenummer og dato;
ii. leveringsdato for kjøpsordren;
iii. navnet og adressen til B2C-kjøperen;
iv. indikasjonen av en e-post og telefonnummer til B2C-kjøperen;
v. kode for varen eller for varene du har tenkt å bruke angreretten for.

Angreretten gjelder for produktet som er kjøpt i sin helhet; Derfor, hvis produktet består av flere komponenter eller deler, kan angreretten ikke bare utøves på deler av det kjøpte produktet.

Etter mottak av kommunikasjonen om utøvelse av angreretten, vil selskapet åpne en prosedyre for håndtering av returen og kommunisere til selgeren om utøvelsen av denne retten, som umiddelbart må organisere innsamlingen av produktene som utføres på din egen regning, ved å utnevne en spesifikk kurer eller, der det er avtalt med selskapet, en av fraktpartnerne. Selskapet vil deretter kommunisere til B2C-kjøperen instruksjonene om metoden for å returnere produktene som er tenkt av selgeren, som må gripe inn senest 14 dager fra datoen for kommunikasjonen av utøvelsen av angreretten til selskapet.

Hvis angreretten utøves, vil hele beløpet av produktene som returneres, bli refundert til B2C-kjøperen innen 14 dager fra dagen da selskapet ble informert om B2C-kjøperens beslutning om å utøve angreretten, uten at det berører Selskapets rett til å suspendere betalingen av refusjonen inntil den faktiske mottak av produktene.

Tilbakebetalingen vil bli gjort med samme betalingsmetode som B2C-kjøperen bruker