Palvelun ehdot

YLEISET EHDOT

(Viimeksi päivitetty 28.6.2019)

Nämä yleiset ehdot ("Yleiset ehdot") määritellään palvelujen yleiset käyttöehdot yrityksiltä kuluttajille ja palvelut yritysten välillä tarjoaa Salumeria Toscana Taverna del Castello di Fontanelli Alessandron puolesta, ALV-numero 06694310480, castelfalfi castello 57, Montaione 50050 Firenze, ja sen laajennukset, joihin pääsee mobiilisovellusten kautta (" Sivusto").

Ennen sivuston selaamisen aloittamista ja joka tapauksessa ennen käyttöä ja rekisteröitymistä Sivuston osioon, joka tarjoaa palveluita yrityksiltä kuluttajille ("B2C alusta") tai Sivuston osaan, joka tarjoaa palveluita yritysten välillä ("B2B-alusta") Kehotamme käyttäjiä lukemaan nämä yleiset ehdot huolellisesti. Yleiset ehdot sisältävät kaikki huomautukset, oikeudelliset huomautukset, tiedot tai VastuuvapauslausekeSivustolla julkaistut Yhtiön tarjoamiin palveluihin liittyvät ehdot sekä tämän sivun linkkien kautta mainitut ehdot.

Sivuston käyttäminen, selaaminen ja käyttö sekä sen vapaasti käytettävissä olevat käyttötarkoitukset merkitsevät näiden yleisten ehtojen nimenomaista hyväksymistä, jotka edellyttävät rekisteröitymistä Sivustolle tai sen alustoille ja siten velvoittavat noudattamaan niitä.

Kaikkien Yrityksen alustan kautta tarjoamien palvelujen käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä alustalle sekä yleisten ehtojen täyttä hyväksymistä.

Jos et aio hyväksyä näitä Yleisiä ehtoja kokonaan tai osittain tai mitä tahansa muuta huomautusta, oikeudellista huomautusta, tietoja tai Vastuuvapauslauseke Sivustolla julkaistu, kehotamme sinua olemaan käyttämättä Sivustoa, sen alustoja ja palveluita.

1. MÄÄRITELMÄT

Muualla näissä yleisissä ehdoissa määriteltyjen termien lisäksi alla luetelluilla termeillä on kullekin niistä annettu merkitys:

  • "Ostaja": tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröity jollekin alustalle ja joka ostaa alustojen kautta myyjien saataville asettamia tuotteita, mukaan lukien B2C-ostajat ja B2B-ostajat;
  • "B2C ostaja": tarkoittaa B2C-alustalle rekisteröityjä ostajia B2C-yleisissä ehdoissa määritellyn mukaisesti;
  • "B2B ostaja": tarkoittaa B2B-alustalle rekisteröityjä ostajia B2B-yleisissä ehdoissa määritellyn mukaisesti;
  • "Alustat": tarkoittaa B2C-alustaa ja B2B-alustaa;
  • "Toscanan herkkukaupat ": tarkoittaa B2C-palveluita ja B2B-palveluita, joita tarjotaan alustojen kautta;
  • "Käyttäjät": tarkoittaa käyttäjiä, jotka käyttävät Sivustoa, mukaan lukien Ostajat ja Myyjät;
  • "Rekisteröityneet käyttäjät" tarkoittaa käyttäjiä, jotka ovat suorittaneet Rekisteröinnin jollakin alustalla;
  • "Myyjä": tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on rekisteröity jollekin alustalle ja joka ammattimaisesti valmistaa maatalouselintarvikkeita ja joka tarjoaa alustan kautta oman tai kolmannen osapuolen tuotannon tuotteita ostettavaksi.

2. VAIHTOEHTOJA JA INTEGRAATIOITA YLEISIIN EHTOIHIN

Yritys pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa, integroida ja/tai peruuttaa kokonaan tai osittain Salumeria Toscana -palvelut, käytännöt, nämä yleiset ehdot ja kaikki niihin liittyvät liitännäisasiakirjat tarjotakseen uusia tuotteita tai palveluita tai mukautua markkinoiden tarpeisiin tai lakiin ja säännöksiin. Tässä tapauksessa sitoudumme ilmoittamaan sopimusmuutoksista Käyttäjille julkaisemalla ilmoituksen Sivuston Kotisivulla tai tapauksesta riippuen B2C-alustalla tai B2B-alustalla ja päivittämään Yleiset ehdot.

Käyttäjä sitoutuu tarkistamaan yleiset ehdot säännöllisesti ja suostuu nimenomaisesti siihen, että hänen käyttöympäristönsä muutoksesta ilmoittamisen jälkeen on yksiselitteinen osoitus niiden hyväksymisestä.

Mikäli Käyttäjä ei aio hyväksyä Yrityksen tekemiä muutoksia, hänellä on milloin tahansa oikeus pyytää tilinsä peruuttamista noudattamalla sivuston henkilökohtaisessa osiossa saatavilla olevia menettelyjä tai kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen support@foodscovery.com otsikolla "Tilin peruutus" .

3. REKISTERÖINTI

3.1. TILI

Salumeria Toscana -palveluiden käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä B2C-alustalle tai B2B-alustalle ja luo sitten oma henkilökohtainen tili ("Tili") antamalla joitain henkilötietoja, ilmoittamalla voimassa oleva sähköpostiosoite ja yleensä noudattamalla aika ajoin kuvattua rekisteröintimenettelyä.

Kaikki rekisteröintiä pyydettäessä annetut tiedot sisällytetään rekisteröintitietoihin. Yritys käsittelee ja käyttää kaikkia Käyttäjärekisteritietoja lain edellyttämien luottamuksellisuus- ja turvallisuussääntöjen mukaisesti, kuten Tietosuojakäytäntöyhteiskunnasta.

Tiliä pidetään henkilökohtaisena tuotteiden myyntiä ja ostamista varten alustojen kautta, eikä sitä siksi voida käyttää muiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden puolesta, eikä samalle käyttäjälle voida luoda useita tilejä.

Rekisteröityneet käyttäjät sitoutuvat päivittämään rekisteröinnin yhteydessä antamansa tiedot viipymättä myöhempien muutosten ja muutosten yhteydessä. Rekisteröidyt käyttäjät ovat yksin vastuussa tällaisten tietojen todenperäisyydestä, täydellisyydestä, tarkkuudesta ja päivittämisestä.

Yhtiö varaa myös oikeuden vahvistaa suoraan tai kolmansien osapuolien kautta alustoille rekisteröityneiden käyttäjien tilit sekä annettujen tietojen todenmukaisuus, jos ne eivät täytä jäljempänä kohdassa 3.2 asetettuja vaatimuksia tai on syytä uskoa, että annetut tiedot ovat vääriä. Rajoittamatta edellä mainittua yhtiö ei takaa millään tavalla alustoja käyttävien rekisteröityjen käyttäjien henkilöllisyyttä.

3.2. VAATIMUKSET

Rekisteröintiä varten oikeushenkilöksi rekisteröityvän myyjän on oltava sijoittautunut ja valtuutettu toimimaan jossakin maassa, joka on ilmoitettu kyseisellä alustalla, jota hän aikoo käyttää.

Ostajien edun ja Yhtiön edun vuoksi tarjota korkealaatuisia palveluita, Yhtiö valitsee huolellisesti Myyjät, jotka voivat rekisteröityä alustoille ja tarjota tuotteitaan. Tästä syystä Yritys varaa oikeuden oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä rekisteröintipyyntöä Myyjiltä, ​​jotka eivät noudata tiettyjä tuotteen laadun ja kaupallisen rehellisyyden ja avoimuuden kriteerejä.

3.3. REKISTERÖIDYN KÄYTTÄJIEN TUNNUSTIEDOT

Käyttäjä on velvollinen pitämään sähköpostiosoitteensa ja salasanansa salassa ja turvassa ("Valtuustiedot") valitaan rekisteröityessään mille tahansa tunnistetietoalustalle.

Rekisteröity käyttäjä ei voi luovuttaa Tunnistetietojaan kolmansille osapuolille (joilla ei ole oikeutta käyttää Tiliä).

Jos Tunnistetiedot vaarantuvat, Rekisteröidyn käyttäjän on ilmoitettava siitä meille viipymättä kirjoittamalla osoitteeseen support@foodscovery.com, jotta voimme jäädyttää Tilin ja välttää luvattomat tapahtumat. Tilin keskeyttäminen Yhtiön toimesta vaatii vähintään 1 arkipäivän tiedonannon vastaanottamisesta.

Yritys ei ole missään olosuhteissa vastuussa kustannuksista, kuluista tai vahingoista, joita rekisteröidylle käyttäjälle on aiheutunut heidän valtuustietojensa menetyksestä, jota ei ole ilmoitettu viipymättä tai jotka ovat aiheutuneet edellisessä kappaleessa tarkoitetun Yhtiön tilin jäädyttämisen vähimmäisajan aikana. .

3.4. TILIRAJAT

Alustaen ja sivuston käyttöön yleensä voidaan asettaa rajoituksia, kuten tapahtumien määrään liittyviä rajoituksia tai tiettyjen tuotteiden ostorajoituksia. Nämä rajat määritetään suorituskyvyn ja riskitekijöiden perusteella, mukaan lukien rajoituksetta arviomme rekisteröidyn käyttäjän tiliin ja sijaintiin liittyvistä riskeistä.

Jos rekisteröity käyttäjä rikkoo sovellettavia lain säännöksiä, näitä yleisiä ehtoja tai Yhtiön Sivustolla julkaisemia ohjeita, huomautuksia, vastuuvapauslausekkeita tai muita ilmoituksia, yhtiö varaa oikeuden oman harkintansa mukaan (i) poistaa tai muokata Rekisteröidyn käyttäjän alustoilla julkaisemaa sisältöä ja/tai (ii) estää pääsyn alustoille, keskeyttää tai, alla kohdassa 11 luetelluissa tapauksissa, peruuttaa rekisteröidyn käyttäjän tilin.

3.5. ALAISET

 

4. ARVOSTELUT, KOMMENTIT JA MUU KÄYTTÄJIEN TOIMITTAMA SISÄLTÖ

4.1. ARVOSTELUT JA KOMMENTIT

Jokaisen myynnin päätyttyä Ostajalla on oikeus antaa tarvittaessa kommentti ja arvio Myyjästä, kommentti asiaankuuluvista ostetuista tuotteista ja yleensä ostokokemuksesta. Tämän vuoksi jokainen Ostaja sitoutuu olemaan julkaisematta kommentteja, joissa on laitonta, säädytöntä, loukkaavaa, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa sisältöä tai loukkaa yksityisyyttä, immateriaalioikeuksia tai millään muulla tavalla loukkaavaa Yhtiötä ja/tai kolmansia osapuolia kohtaan tai poliittista propagandaa, kaupallinen tarjous, virukset, ketjukirjeet, joukkosähköpostit tai mikä tahansa muu roskapostitus. Lisäksi Ostaja sitoutuu noudattamaan sääntöjä, jotka koskevat kommenttien antamista ja julkaisemista "Työpöytä" -osiossa - "Omat kommentit" -alaosiossa (johon pääsee kirjautumalla sisään, käyttämällä valtuustietojasi) saatavilla olevilla alustoilla sekä osiossa "Arvostelusäännöt" .

Yritys varaa oikeuden poistaa tai muuttaa sisältöä, joka on julkaistu näiden yleisten ehtojen tai sovellettavan lainsäädännön vastaisesti.

4.2. KÄYTTÄJÄN TOIMITTAMA SISÄLTÖ

Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa käyttää väärää sähköpostiosoitetta, teeskennellä olevansa toinen henkilö tai yhteisö tai muuten valehdella Käyttäjän lataaman sisällön alkuperästä.

Käyttäjä on yksin vastuussa alustoille ladatusta sisällöstä sekä, hyväksyessään nämä yleiset ehdot, vakuuttaa ja takaa

(1) omistaa kaikki julkaistuun sisältöön liittyvät oikeudet tai joka tapauksessa täysi saatavuus, mukaan lukien täysi oikeus julkaista ne;

(2) siitä, kun sisältö tai materiaali on julkaistu:

(i) sisältö ja materiaali ovat tarkkoja ja olennaisia;

(ii) tarjotun sisällön ja materiaalien käyttö ei riko mitään Yhtiön käytäntöjä ja ohjeita; Ja

(iii) julkaistu sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

Jos käyttäjä uskoo, että mikä tahansa sisältö, joka on julkaistu millä tahansa alustalla tai käytetty osana Salumeria Toscana -palveluita, sisältää kunniaa loukkaavan lausunnon tai että jotakin hänen immateriaalioikeuksiaan on loukattu tiettyjen tietojen julkaisemisen jälkeen alustojen kohdalla, pyydämme käyttäjää lähettämään meille sähköpostin osoitteeseen salumeriatoscanadop@gmail.com, jossa on kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tapauksen arvioimiseksi ja mahdollisen sisällön viipymättä poistamiseksi, jos jokin Käyttäjä tai kolmas osapuoli rikkoo sitä.

Rajoittamatta tapauksia, joissa vastuu johtuu laittoman sisällön poistamisen laiminlyönnistä asianmukaisen ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen osoitteeseen salumeriatoscanadop@gmail.com, Käyttäjä sitoutuu korvaamaan ja pitämään Yhtiön vaarattomana kaikista kolmansien osapuolien oikeudellisista toimista. Yritys, joka johtuu tai joka tapauksessa liittyy Käyttäjän tarjoamaan sisältöön ja materiaaliin, joka on julkaistu millä tahansa alustalla.

5. SIVUSTON JA ALUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT

5.1. SALLITTU KÄYTTÖ

Käyttäjä ei saa missään olosuhteissa toimia maksupalveluntarjoajana, välittäjänä, palvelutoimistona tai muuten jälleenmyydä Yhtiön tarjoamia palveluita kolmansien osapuolten puolesta, esimerkiksi siirtää, käsitellä ja siirtää varoja kolmansien osapuolten puolesta.

Käyttäessään alustoja Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja eettisiä sääntöjä sekä verkkopalvelujen hyvää käyttöä. He sitoutuvat erityisesti olemaan:

- rikkoa voimassa olevia lakeja tai simuloida ostoneuvotteluja ja/tai ryhtyä sopimattomaan kaupalliseen toimintaan;

- levittää tietokoneviruksia tai muita tekniikoita, jotka voivat vahingoittaa Sivustoa tai mitä tahansa alustaa tai sen käyttäjiä;

- suorittaa toimia, jotka voivat aiheuttaa kohtuuttoman ylikuormituksen teknisille infrastruktuureillemme ja jotka voivat häiritä muiden käyttäjien alustojen oikeaa käyttöä;

- lähettää ketjukirjeitä tai pyramidihuijausehdotuksia; kopioida, toistaa, muuttaa, muokata tai levittää muiden "tuottajien" julkaisemaa sisältöä ilman heidän nimenomaista suostumustaan;

- kiertää toimenpiteitä, jotka on hyväksytty estämään tai rajoittamaan pääsyä Sivustolle ja/tai alustoille ja niiden käyttöä;

- kopioida ja/tai luoda muita kuin omia tilejä rekisteröimällä ne kuvitteellisilla nimillä tai osittain muille jo rekisteröityneille käyttäjille yhteisillä tiedoilla;

- Älä yleensä häiritse suoraan tai kolmansien osapuolien kautta millään tavalla Salumeria Toscana -palveluita tai muiden käyttäjien niiden käyttöä.

Rajoittamatta tämän kappaleen määräyksiä, tilin välittömästä peruuttamisesta ja sen seurauksena Salumeria Toscana -palveluiden keskeytymisestä seuraamusten seurauksena:

- Rekisteröity käyttäjä myyjänä sitoutuu olemaan ottamatta suoraan ja/tai epäsuorasti yhteyttä niille rekisteröityihin ostajiin millään muulla tavalla kuin alustoilla;

- Rekisteröity käyttäjä Ostajana sitoutuu olemaan ottamatta suoraan ja/tai epäsuorasti yhteyttä millään muulla tavalla kuin niille alustoille rekisteröityihin myyjiin.

 

5.2. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

Myyjä sitoutuu toimittamaan Yhtiölle Salumeria Toscana -palveluiden käyttämiseen tarvittavat tiedot, myös pitämään ne ajan tasalla ja takaamaan niiden todenperäisyyden, täydellisyyden ja tarkkuuden. Erityisesti Myyjä ottaa kaiken vastuun alustojen kautta myydyistä tuotteista ja kaupallisista tiedoista, jotka se toimittaa Yritykselle vastaavia viestintää ja julkaisuja varten alustoilla. Tästä johtuen Yritystä ei voida millään tavalla katsoa olevan vastuussa Myyjän toimittamien tietojen laittomasta, laittomasta, harhaanjohtavasta tai virheellisestä sisällöstä, jolloin Myyjä sitoutuu korvaamaan ja pitämään Yhtiön vaarattomana kaikista tähän liittyvistä pyynnöistä.

Myyjä sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevien lakien säännöksiä tarjoustensa sisällöstä, erityisesti sopimukseen perustuvan vilpittömän mielen ja vapaan kilpailun periaatetta noudattaen.

Myyjä sitoutuu lähettämään tuotteita, jotka ovat rekisteröityjen alustoilla julkaistujen tuotteiden mukaisia.

 

Tehostaakseen Yhtiön markkinointitoimintaa ja lisätäkseen myyntimääriä Alustojen kautta, Myyjä sitoutuu koko suhteensa aikana Yhtiöön kohdistamaan tuotteidensa myyntihinnan, joka veloitetaan kaikessa ulkopuolisissa myynneissä. Toscany Salumeria Platform viimeksi mainitulla julkaistulla vastaavalla myyntihinnalla [1] .

Myyjä hyväksyy, että tässä kappaleessa tarkoitetun velvoitteen noudattamatta jättäminen antaa yritykselle oikeuden peruuttaa Myyjän Tili seuraavan kohdan 11.3 mukaisesti. (Yhtiön suorittama tilin keskeyttäminen tai peruuttaminen ).

5.3 MYYJÄN VAKUUTUKSET JA TAKUUT

Myyjä vakuuttaa, että (i) hänellä on kaikki valtuudet rekisteröityä alustalle, käyttää saman tarjouksen palveluita ja tehdä pätevästi tuotteiden osto- ja myyntisopimuksia ja toteuttaa ne; (ii) omistaa valtuudet käyttää, julkaista, käyttää niihin liittyvää sisältöä, tavaramerkkejä, logoja Palveluiden käyttötarkoituksiin, (iii) järjestää myytävien tuotteiden jakeluun, tuotantoon ja kauppaan tarvittavat lisenssit ja luvat palveluntarjoajan vahvistamalla tavalla. sovellettavat lait ja (iv) heillä on oltava kaikki todistukset, joita tarvitaan vientiä varten Euroopan unioniin tai EU:n ulkopuolisiin maihin, jotka on mainittu Jäsenyyslomakkeessa tai jotka on myöhemmin raportoitu kirjallisesti. Kaikki tämän kohdan mukaisen takuuvelvoitteen rikkomisesta johtuvat haitalliset seuraukset jäävät myyjän vastuulle, ja viimeksi mainitulla on nimenomainen velvollisuus pitää Yritys suojattomana kaikista vahingoista, vaatimuksista, vaateista keneltä tahansa. se tulee.

6. IMMATERIAALINEN OMAISUUS

6.1. TEKIJÄNOIKEUDET, OIKEUDET TIETOKANToihin JA SISÄLTÖÖN

Kaikki sisältö, joka esitetään tai tuodaan saataville Sivuston ja alustojen kautta tekstin, grafiikan, logojen, kuvakepainikkeiden, kuvien, äänitiedostojen, digitaalisten latausten, datan ja ohjelmistokokoelmien, hakemistojen tai muiden tietokantojen muodossa, on Yrityksen tai sen omaisuutta. sisällön toimittajat ja ovat Italian lakien ja kansainvälisten lakien suojaamia tekijänoikeus-, teollisuus- ja tietokantaoikeuksia koskevissa asioissa.

Sivustolla julkaistujen tietojen tai sisällön osien järjestelmällinen poimiminen ja/tai uudelleenkäyttö ei ole sallittua ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa. Et saa erityisesti käyttää tiedonlouhintaa, robotteja tai vastaavia kaappaus- tai poimintalaitteita sivuston minkään olennaisen osan poimimiseen (yhden tai useamman kerran) uudelleenkäyttöä varten ilman nimenomaista kirjallista lupaamme. Käyttäjällä ei missään olosuhteissa ole oikeutta luoda ja/tai julkaista omaa tietokantaa, joka toistaa Sivuston olennaiset osat (esim. hinnat ja tuoteluettelot) ilman Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa.

Yrityksen tuottaman tekstin ja valokuvamateriaalin lataaminen ja uudelleenkäyttö ei ole sallittua ilman Yhtiön nimenomaista kirjallista lupaa, ja käyttäjien valtuuttamasta ja käyttämästä sisällöstä on selvästi käytävä ilmi immateriaaliomaisuuden omistaja, eli sanat "Salumeria Toscana", ja ohjaa jollekin Sivuston sivuista.

6.2. BRÄNDIN NIMET

Grafiikka, logot, sivujen otsikot, kuvakepainikkeet, fontit ja palvelumerkit, jotka sisältyvät alustalle tai ovat saatavilla niiden kautta, ovat Yrityksen tavaramerkkejä tai kauppatavaraa.

Yhtiön tavaramerkkejä ja pukua ei saa käyttää minkään muun kuin Yhtiön tuotteen tai palvelun yhteydessä tavalla, joka saattaa aiheuttaa sekaannusta asiakkaiden keskuudessa tai millään tavalla, joka halventaa tai halventaa Yhtiötä.

Kaikki muut alustalla näkyvät tavaramerkit, jotka eivät kuulu Yhtiölle, ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. He voivat olla tai eivät ole sidoksissa yritykseen, liittyneet siihen ja/tai sponsoroivat yhtiötä.

6.3. LISENSSIT

Sisällön omistusoikeudet, mukaan lukien tekstit, valokuvat ja kaikki muu käyttäjän alustoilla julkaisema (" Sisällys") ovat sen Rekisteröidyn käyttäjän omaisuutta, joka latasi ne tilinsä kautta.

Julkaisemalla Sisällön alustoilla Rekisteröity käyttäjä myöntää yritykselle pysyvän, ilmaisen, ei-yksinomaisen ja ilman alueellisia rajoituksia luvan käyttää, jäljentää, jakaa, siirtää kolmansille osapuolille, alilisensoida, näyttää Sisältöä myös suhteessa Salumeria Toscana -palveluiden tarjoamiseen sekä Yhtiön suorittamien lisäpalvelujen ja kaupallisten ja/tai mainostoimintojen yhteydessä, mukaan lukien esimerkiksi koko Sivuston tai sen osan tai minkä tahansa sivuston edistäminen ja jakelu. sen alustat missä tahansa muodossa ja minkä tahansa jakelukanavan kautta.

Rajoittamatta edellä mainittua ja ellei Yhtiön kanssa toisin ole kirjallisesti sovittu, kaikki valokuvat, videot ja/tai muu materiaali, jonka Yhtiö on suoraan luonut ns. Rekisteröityjen käyttäjien "online-esittely" ja joka tapauksessa Salumeria Toscana -palveluiden käyttö on yhtiön yksinomaista omaisuutta.

7. PALVELUJEN VÄLIAIKAINEN KESKEYTYS Salumeria Toscana 

Yritys sitoutuu tekemään kaikkensa varmistaakseen, että pääsy Sivustolle, alustoille ja Salumeria Toscana -palveluihin tarjotaan keskeytyksettä ja että lähetykset tapahtuvat ilman virheitä. Internetin luonteesta johtuen keskeytymätöntä pääsyä ja virheetöntä tiedonsiirtoa ei kuitenkaan voida taata. Lisäksi pääsy Sivustolle tai yksittäisille alustoille voidaan ajoittain keskeyttää tai rajoittaa korjausten, ylläpidon tai uusien toimintojen tai palvelujen käyttöönoton mahdollistamiseksi. Tällaisista keskeytyksistä ilmoitetaan, mikäli mahdollista, yksittäisellä alustalla.

Yritys voi milloin tahansa tehdä parannuksia ja/tai muutoksia Salumeria Toscanan alustoihin ja palveluihin, jos se on teknisistä syistä tai voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseksi tarpeen.

8. VASTUUN RAJOITUKSET

Yritys ei ota vastuuta sisällöstä, joka on luotu tai julkaistu kolmansien osapuolien sivustoilla, joihin yksittäisillä alustoilla on hyperlinkki ("linkki"). Yhtiö ei hallitse tällaisia ​​linkkejä eikä ole vastuussa niiden sisällöstä tai käytöstä. Linkkien esiintyminen alustoilla ei tarkoita, että Yhtiö hyväksyy tällaisilla verkkosivustoilla julkaistun materiaalin tai mitä tahansa muuta suhdetta Yhtiön ja heidän johtajiensa välillä. Käyttäjä, joka päättää vierailla yksittäisiin alustoihin yhdistetyllä verkkosivustolla tai joka tapauksessa Sivustolle, tekee sen omalla riskillään ja ottaa vastuun kaikista tarvittavista toimenpiteistä viruksia tai muita haittaohjelmia vastaan.

Käyttäjät ovat vastuussa kaikista vahingoista, joita heidän tietokonejärjestelmälleen voi aiheutua Sivuston ja alustojen käytöstä.

Alustaja käyttävät käyttäjät tietävät ja hyväksyvät, että Yritys ei anna minkäänlaisia ​​takuita (i) rekisteröityjen käyttäjien henkilöllisyydestä, oikeuskelpoisuudesta, tarkoituksen vakavuudesta tai muista ominaisuuksista, (ii) palvelun laadusta, laillisuudesta ja turvallisuudesta. alustoilla julkaistut tuotteet sekä (iii) rekisteröityjen käyttäjien antamien kuvausten todenmukaisuus ja tarkkuus suhteessa itseensä ja heidän alustojen kautta mainostamansa tuotteisiin.

Yhtiö ei ole vastuussa (i) tappiot, jotka eivät ole seurausta näiden yleisten ehtojen rikkomisesta kaupallisten mahdollisuuksien menetyksestä (mukaan lukien menetetyt voitot, tulot, sopimukset, oletetut säästöt, tiedot, liikearvo tai tarpeettomasti syntyneet kulut), (iii)kaikista muista epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, jotka Käyttäjä voi ennakoida tai ei, kun hän aloitti Salumeria Toscana -palveluiden käytön. Yritys ei myöskään ole vastuussa mistään viivästyksestä tai näiden yleisten ehtojen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, jos viivästys tai epäonnistuminen johtuu sattumanvaraisista olosuhteista tai ylivoimaisesta esteestä.

Yritys ei ole vastuussa mistään Shipping Partnerien aiheuttamista karhupalveluista.

Toimitettuihin tuotteisiin liittyvä korvausvaatimus, saman toimittamatta jättäminen tai muu syy ei saa ylittää vahingonkorvausvaatimuksen aiheuttaneiden tuotteiden ostohinnan määrää

9. KORVAUS

Jos (i) rikotaan Käyttäjälle näiden yleisten ehtojen mukaisia ​​velvoitteita (ii) rikotaan Yleisissä ehdoissa tai erillisessä Yrityksen kanssa allekirjoitetussa sopimuksessa mainittuja Käyttäjän antamia vakuutuksia ja takuita, Käyttäjä korvaa ja pitää Yhtiön vastuuttomana kaikista kustannuksista, menetyksistä, vahingoista, vastuista tai kuluista (mukaan lukien rajoituksetta oikeudenkäyntikulut), jotka johtuvat riita-asioista, oikeustoimista, arvioinneista, tutkimuksista, tiedusteluista tai muista oikeudenkäynneistä, joita asia koskee. Yhtiötä vastaan ​​minkä tahansa edellä mainitun rikkomuksen johdosta.

10. LUOTTAMUKSELLISUUS

Myyjä sitoutuu pitämään alustan ja siihen liittyvien palvelujen toimintaan liittyvät luottamukselliset tiedot (jotka eivät ole julkisia) siihen päivään saakka, jolloin Myyjän tili Alusalta peruutetaan ja seuraavat 12 (kaksitoista) kuukautta. luottamuksellinen. tarjotaan. Ymmärretään myös, että mikäli tämän artiklan mukaisia ​​salassapitovelvoitteita rikotaan, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus.

11. KESTO JA PÄÄTTYMINEN

Rekisteröityneiden käyttäjien osalta Yleiset ehdot ovat voimassa tilin peruutuspäivään asti.

11.1. TILIN PERUUTTAMINEN

Ostajat voivat pyytää tilinsä peruuttamista milloin tahansa lähettämällä kirjallisen viestin sähköpostitse osoitteeseen salumeriatoscanado@gmail.com, otsikolla "Tilin peruutus".

Myyjät voivat pyytää tilinsä peruuttamista yhden kuukauden irtisanomisajalla lähettämällä kirjallisen viestin sähköpostitse osoitteeseen salumeriatoscanadop@gmail.com, otsikolla "Tilin peruutus".

11.2. YHTIÖN TOIMIA TILIN KESKEYTTÄMINEN TAI PERUUTTAMINEN

Yrityksellä on myös oikeus keskeyttää ja/tai keskeyttää Salumeria Toscana -palvelut Rekisteröityä käyttäjää kohtaan ja estää pääsy tilille (mukaan lukien esimerkiksi Tilillä olevat rahasummat) seuraavissa tapauksissa:

(i). rekisteröity käyttäjä on antanut vääriä, epätäydellisiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja (mukaan lukien rajoituksetta rekisteröintitiedot) tai on syyllistynyt vilpilliseen tai laittomaan toimintaan;

(ii). Rekisteröityyn käyttäjään liittyvän tilin tai vastaavien maksutietojen luvaton tai vilpillinen käyttö on löydetty tai raportoitu;

(iii). rekisteröidyllä käyttäjällä on korkea riskiprofiili;

(iv) . jos käyttäjät rikkovat seuraavissa artikloissa 4 (Arvostelut, kommentit ja muu tarjoamasi sisältö), 5 (Sivuston ja alustojen käyttöehdot), 6 ( Henkinen omaisuus).

Jos jokin tässä artiklassa tarkoitetuista tapauksista ilmenee, Yhtiö ilmoittaa rekisteröidylle käyttäjälle kyseisen tilin jäädyttämisestä ja sen syistä, mikäli mahdollista, ennen kuin tämä tapahtuu tai viimeistään pian sen jälkeen. poikkeuksena tapaukset, joissa tällainen viestintä voisi vaarantaa turvatoimenpiteet tai se on kielletty sovellettavassa laissa.

Yritys aktivoi käyttäjän tilin uudelleen vain, jos rekisteröity käyttäjä on korjannut kiistanalaiset rikkomukset 15 (viisitoista) päivän kuluessa jäädyttämisilmoituksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Yritys jatkaa Rekisteröityneen Käyttäjätilin poistamista ja ilmoittaa kirjallisesti käyttäjälle ja sovelletaan seuraavan kohdan 11.4 ehtoja.

Kaikki tilin uudelleenaktivointipyynnöt on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen salumeriatoscanadop@gmail.com otsikolla "Tilin uudelleenaktivointi".

Rajoittamatta yllä olevaa, jos rekisteröity käyttäjä ei käytä Salumeria Toscana -palveluita vähintään 24 (kaksikymmentäneljä) peräkkäisen kuukauden aikana, Yhtiö poistaa kyseiseen rekisteröityyn liittyvän tilin sähköpostilla lähetettyään ilmoituksen. Käyttäjä.

Yhtiö varaa joka tapauksessa oikeuden tehdä asianmukaisia ​​oikeudellisia aloitteita sekä siviili- että rikosasioissa suojellakseen oikeuksiaan ja etujaan sekä kolmansien osapuolten oikeuksia.

12. VALITUKSET

8 (kahdeksan) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta B2C-ostajalla on oikeus hyödyntää Yrityksen tarjoamaa reklamaatiopalvelua, ilmoittaa vastaanotettujen tuotteiden virheistä ja aloittaa asianmukainen reklamaatio- tai palautusmenettely. Tätä varten B2C-ostajan on noudatettava kohdassa " Tuki B2C-alustalla, sillä muutoin yhtiöstä vastaava tiimi ei pysty käsittelemään valituksia ja hyvityspyyntöjä oikein.

13. PERUUTUSOIKEUS

a) Peruuttamisoikeuden poissulkemistapaukset
Taiteen mukaisesti. 59, 1 kohta, kirje. d) ja e) 6. syyskuuta 2005, n. 206 (Consumer Code) ("kuluttajalaki"), peruuttamisoikeus suljetaan pois liittyen:
a) tavarat, jotka on ostanut B2C-ostaja, joka ei ole kuluttajalain 3 artiklan 1 kappaleen alakohdan (a) mukainen "kuluttaja" ja/tai joka vaatii laskun;
b) tavarat, jotka saattavat pilaantua tai vanhentua nopeasti;
c) sinetöityjä tavaroita, jotka eivät hygienisistä tai terveydensuojeluun liittyvistä syistä sovellu palautettavaksi ja jotka on avattu toimituksen jälkeen.
Rajoittamatta edellisen kappaleen (Reklamaatiot) määräyksiä, viitaten edellä lueteltuihin peruuttamisoikeuden poissulkemistapauksiin, erityisesti B2C-ostajalle ilmoitetaan ja hän hyväksyy, että tuotteet, jotka "uhkaavat huonontua tai vanhentua nopeasti" sisältää kaikki elintarvikkeet, koska näiden tuotteiden ominaisuudet ja ominaisuudet voivat muuttua myös epäasianmukaisen säilytyksen seurauksena. Siksi peruuttamisoikeus koskee hygienia- ja käyttäjien suojelusyistä vain B2C-alustan kautta ostettuja tuotteita, jotka voidaan palauttaa Myyjälle ehjinä vastaavalla sinetillä ja saattaa takaisin markkinoille vaarantamatta terveyttä. kuluttajista.

Kaikki ostajan peruuttamisoikeudet tuoreen lihan ostojen osalta on katsottava poissuljetuksi, koska tämä sopimus koskee mittojen mukaan valmistettujen tai selvästi yksilöityjen tavaroiden myyntiä. Samoin tuotteiden luonne (tuore liha) määrää, että niitä ei voida palauttaa, koska tämä johtaisi peruuttamattomasti niiden huononemiseen.

Myyjä ei ota vastuuta tuotteiden toimittamisen viivästymisestä tai epäonnistumisesta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä tai odottamattomista olosuhteista, joita voi esiintyä missä tahansa tuotanto-, käsittely- ja toimitusvaiheessa.

Myyjä ei ole vastuussa millekään osapuolelle tai kolmannelle osapuolelle vahingoista, menetyksistä ja kustannuksista, jotka aiheutuvat sopimuksen täytäntöönpanon laiminlyönnistä edellä mainituista syistä, ostajalla on oikeus vain saada takaisin maksamansa hinta.

Ostaja korvaa Myyjälle kaikki vastuut, jotka johtuvat virheellisten veroasiakirjojen antamisesta ostajan antamissa tiedoissa olevista virheistä, koska tämä on yksin vastuussa oikeasta lisäyksestä.

Myyjä ei ota vastuuta tuotteen säilyvyydestä, jos sitä ei poisteta varastosta säädetyssä ajassa.

 

b. Peruuttamisoikeuden käyttäminen
B2C-ostajalla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan art. 52 ja sitä seuraavat Kuluttajasäännöstön säännösten mukaisesti tiettyjen muiden kuin edellisessä kohdassa a lueteltujen tuotteiden osalta edellyttäen, että niitä ei toimituksen jälkeen ole avattu tai niiden sinettejä ole muutettu.

Tapauksissa, joissa peruuttamisoikeuden käyttö on sallittua, B2C-ostajalla on oikeus peruuttaa kauppasopimus Myyjän kanssa mistä tahansa syystä ilman selityksiä ja ilman seuraamuksia.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi B2C-ostajan on lähetettävä yritykselle 14 päivän kuluessa ostotilauksen kohteena olevien tuotteiden toimituspäivästä kirjallinen sähköpostiviesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen support@foodscovery.com ja aihe "Peruuttamisoikeuden käyttäminen", jossa ilmoitetaan nimenomaisesti peruuttamisaiko ja annetaan seuraavat lisätiedot:
. ostotilauksen numero ja päivämäärä;
ii. ostotilauksen toimituspäivä;
iii. B2C-ostajan nimi ja osoite;
iv. B2C-ostajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron ilmoittaminen;
v. sen tuotteen tai tavaran koodi, jonka peruuttamisoikeutta aiot käyttää.

Peruuttamisoikeus koskee ostettua tuotetta kokonaisuudessaan; siksi, jos tuote koostuu useista komponenteista tai osista, peruuttamisoikeutta ei voida käyttää vain osan ostetusta tuotteesta.

Saatuaan ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä Yritys aloittaa palautuksen hallintamenettelyn ja ilmoittaa tämän oikeuden käyttämisestä Myyjälle, jonka on viipymättä järjestettävä tuotteiden nouto omalla kustannuksellaan nimeämällä erityinen kuriirin tai, mikäli Yhtiön kanssa on sovittu, jonkun lähetyskumppaneista. Yritys toimittaa tämän jälkeen B2C-ostajalle ohjeet tuotteiden palautustavasta, jonka Myyjä suunnittelee, ja hänen tulee puuttua asiaan viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoittamisesta.

Jos peruuttamisoikeutta käytetään, palautettujen tuotteiden koko määrä palautetaan B2C-ostajalle 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona yritys sai tiedon B2C-ostajan päätöksestä käyttää peruuttamisoikeutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Yrityksellä on oikeus keskeyttää hyvityksen maksaminen tuotteiden tosiasialliseen vastaanottamiseen asti.

Hyvitys suoritetaan samalla maksutavalla, jota B2C-ostaja on käyttänyt

14. LOPPUSÄÄNNÖKSET

Yrityksen laiminlyönti käyttää oikeuttaan toimia Käyttäjiä vastaan ​​näiden yleisten ehtojen vastaisesti ei missään olosuhteissa merkitse Yhtiön minkäänlaista luopumista oikeuksista, mukaan lukien oikeudet toimia.

Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan pätemättömäksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen ehto ei missään tapauksessa vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja tehokkuuteen.

15. SÄHKÖINEN VIESTINTÄ

Kaikki näiden yleisten ehtojen mukainen ja/tai sallittu viestintä suoritetaan sähköisessä muodossa, sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksia ja viestejä Sivustolla ja/tai alustalla, jolle rekisteröity käyttäjä on rekisteröitynyt.

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät nimenomaisesti, että sähköisessä muodossa toimittamamme ilmoitukset, tiedot ja muu viestintä täyttää lain edellyttämän kirjallisuuden vaatimuksen.

16. YHTEYSTIEDOT

Toscanan herkkukauppa  
Kotipaikka: Via Castelfalfi Castello 57, Montaione 50050 Firenze (Italia)
P.IVA06694310480

17. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMINTAALA

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Italian lakia ja niitä on tulkittava sen mukaisesti.

Rajoittamatta tapausta, jossa sovelletaan laissa 206/2005 säädettyä lainsäädäntöä, näiden yleisten ehtojen tulkintaan ja soveltamiseen tai rikkomiseen liittyvissä riita-asioissa, asiaan liittyvät riidat viedään Firenzen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Yhtiöllä on rekisteröity kotipaikka.

Artiklojen mukaisesti ja tarkoituksiin. 1341 ja 1342 ja sitä seuraavat c.c., Käyttäjä vakuuttaa lukeneensa ja ymmärtäneensä ja siksi nimenomaisesti hyväksyvänsä artiklat 2 (Muutokset ja lisäykset yleisiin ehtoihin), 3.3 (Rekisteröityneiden käyttäjien tunnistetiedot), 3.4 (Tilin rajoitukset), 4 (Arvostelut, kommentit ja muu Käyttäjän tarjoama sisältö), 5 ( Sivuston ja alustojen käyttöehdot), 5.2 (Myyjän velvollisuudet), 5.3 (Myyjän vakuutukset ja takuut), 6 (Henkinen omaisuus), 8 ( Vastuun rajoitukset), 9 (Korvaus), 10 (Luottamuksellisuus), 11 (Kesto ja resoluutio), 11.2 ( Yrityksen tilin keskeyttäminen tai peruuttaminen), 13 (Sähköinen viestintä) ja 17 ( Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin).[1] Selvyyden vuoksi täsmennetään, että "Salumeria Toscana -alustalla julkaistu myyntihinta" tarkoittaa lopullista myyntihintaa, joka sisältää sovellettavat transaktiokustannukset, mukaan lukien Yhtiölle maksettava hallinnointipalkkio.