Palautus- ja palautustiedot

a) Peruuttamisoikeuden poissulkemistapaukset
Taiteen mukaisesti. 59, 1 kohta, kirje. d) ja e) 6. syyskuuta 2005, n. 206 (Consumer Code) ("kuluttajalaki"), peruuttamisoikeus suljetaan pois liittyen:
a) tavarat, jotka on ostanut B2C-ostaja, joka ei ole kuluttajalain 3 artiklan 1 kappaleen alakohdan (a) mukainen "kuluttaja" ja/tai joka vaatii laskun;
b) tavarat, jotka saattavat huonontua tai vanhentua nopeasti;
c) sinetöityjä tavaroita, jotka eivät hygieniasyistä tai terveydensuojeluun liittyvistä syistä sovellu palautettavaksi ja jotka on avattu toimituksen jälkeen.
Rajoittamatta edellisen kappaleen (Reklamaatiot) määräyksiä, viitaten edellä lueteltuihin peruuttamisoikeuden poissulkemistapauksiin, erityisesti B2C-ostajalle ilmoitetaan ja hän hyväksyy, että tuotteet, jotka "uhkaavat huonontua tai vanhentua nopeasti" sisältää kaikki elintarvikkeet, koska näiden tuotteiden ominaisuudet ja ominaisuudet voivat muuttua myös epäasianmukaisen säilytyksen seurauksena. Siksi peruuttamisoikeus koskee hygienia- ja käyttäjien suojelusyistä vain B2C-alustan kautta ostettuja tuotteita, jotka voidaan palauttaa Myyjälle ehjinä vastaavalla sinetillä ja saattaa takaisin markkinoille vaaratta terveydelle. kuluttajista.

b. Peruuttamisoikeuden käyttäminen
B2C-ostajalla on oikeus käyttää peruuttamisoikeuttaan art. 52 ja sitä seuraavat Kuluttajasäännöstön säännösten mukaisesti tiettyjen muiden kuin edellisessä kohdassa a lueteltujen tuotteiden osalta edellyttäen, että niitä ei toimituksen jälkeen ole avattu tai niiden sinettejä ole muutettu.

Tapauksissa, joissa peruuttamisoikeuden käyttö on sallittua, B2C-ostajalla on oikeus peruuttaa kauppasopimus Myyjän kanssa mistä tahansa syystä ilman selityksiä ja ilman seuraamuksia.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi B2C-ostajan tulee lähettää yritykselle 14 päivän kuluessa ostotilauksen kattamien tuotteiden toimituspäivästä kirjallinen sähköpostiviesti seuraavaan sähköpostiosoitteeseen support@foodscovery.com ja aihe "Peruuttamisoikeuden käyttäminen", jossa ilmoitetaan nimenomaisesti peruuttamisaiko ja annetaan seuraavat lisätiedot:
. ostotilauksen numero ja päivämäärä;
ii. ostotilauksen toimituspäivä;
iii. B2C-ostajan nimi ja osoite;
iv. B2C-ostajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron ilmoittaminen;
v. sen tuotteen tai tavaran koodi, jonka peruuttamisoikeutta aiot käyttää.

Peruuttamisoikeus koskee ostettua tuotetta kokonaisuudessaan; siksi, jos tuote koostuu useista komponenteista tai osista, peruuttamisoikeutta ei voida käyttää vain osan ostetusta tuotteesta.

Saatuaan ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä Yritys aloittaa palautuksen hallintamenettelyn ja ilmoittaa tämän oikeuden käyttämisestä Myyjälle, jonka on viipymättä järjestettävä tuotteiden nouto omalla kustannuksellaan nimeämällä tietyn kuriirin tai, mikäli Yhtiön kanssa on sovittu, jonkun lähetyskumppaneista. Yritys toimittaa tämän jälkeen B2C-ostajalle ohjeet tuotteiden palautustavasta, jonka Myyjä suunnittelee, ja hänen tulee puuttua asiaan viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden käyttämisestä ilmoittamisesta.

Jos peruuttamisoikeutta käytetään, palautettujen tuotteiden koko määrä palautetaan B2C-ostajalle 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona yritys sai tiedon B2C-ostajan päätöksestä käyttää peruuttamisoikeutta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Yrityksellä on oikeus keskeyttää hyvityksen maksaminen tuotteiden tosiasialliseen vastaanottamiseen asti.

Hyvitys suoritetaan samalla maksutavalla, jota B2C-ostaja on käyttänyt