Teenuse tingimused

ÜLDTINGIMUSED

(Viimati värskendatud 28.06.2019)

Need üldtingimused ("Üldtingimused") määratleb teenuste kasutamise üldtingimused ettevõttelt tarbijale ja teenused ettevõtetevaheline pakub Salumeria Toscana Taverna del Castello di Fontanelli Alessandro nimel, KMKR nr 06694310480, castelfalfi castello 57, Montaione 50050 Firenze kaudu, ja selle laiendused, millele pääseb juurde mobiilirakenduste kaudu (“ Sait").

Enne saidi sirvimise alustamist ja igal juhul enne teenuseid pakkuva saidi jaotise kasutamist ja registreerimist ettevõttelt tarbijale ("B2C platvorm") või teenuseid pakkuva saidi jaotisesse ettevõtetevaheline ("B2B platvorm") kutsume kasutajaid neid üldtingimusi hoolikalt läbi lugema. Üldtingimused hõlmavad kõiki märkusi, juriidilisi, informatiivseid või lahtiütleminesaidil avaldatud seoses ettevõtte pakutavate teenustega, samuti sellel lehel olevate linkide kaudu viidatud tingimustega.

Juurdepääs saidile, selle sirvimine ja kasutamine ning selle vabalt juurdepääsetavad kasutusviisid tähendab selgesõnalist nõustumist käesolevates üldtingimustes sätestatud tingimustega, mis nõuavad saidil või selle platvormidel registreerimist ja seega kaasnevad kohustusega neid järgida.

Kõigi Ettevõtte poolt Platvormi kaudu pakutavate teenuste kasutamiseks on vajalik Platvormil registreerumine ja Üldtingimuste täielik nõustumine.

Juhul, kui te ei kavatse nõustuda käesolevate üldtingimustega täielikult või osaliselt või mis tahes muu märkuse, juriidilise teate, teabe või lahtiütlemine saidil avaldatud, kutsume teid üles Saiti, selle platvorme ja teenuseid mitte kasutama.

1. MÕISTED

Lisaks mujal käesolevates üldtingimustes määratletud mõistetele on allpool loetletud terminitel igaühele omistatud tähendus:

  • "Ostja": tähendab mis tahes platvormil registreeritud füüsilist või juriidilist isikut, kes ostab platvormide kaudu müüjate poolt kättesaadavaks tehtud tooteid, sealhulgas B2C ostjad ja B2B ostjad;
  • "B2C ostja": tähendab B2C platvormil registreeritud ostjaid, nagu on määratletud B2C üldtingimustes;
  • "B2B ostja": tähendab B2B platvormil registreeritud ostjaid, nagu on määratletud B2B üldtingimustes;
  • "Platvormid": tähendab B2C platvormi ja B2B platvormi;
  • "Toscana delikatesside teenused ": tähendab platvormide kaudu pakutavaid B2C teenuseid ja B2B teenuseid;
  • "Kasutajad": tähendab kasutajaid, kes pääsevad saidile, sealhulgas ostjad ja müüjad;
  • "Registreeritud kasutajad" tähendab kasutajaid, kes on registreerimise mõnel platvormil lõpetanud;
  • "Müügimees": mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud mis tahes platvormidel ja kes tegeleb professionaalselt põllumajandus-toiduainete tootmisega ja teeb platvormide kaudu oma või kolmanda osapoole toodangut ostmiseks kättesaadavaks.

2. VARIATSIOONID JA INTEGRATSIOONID ÜLDTINGIMUSTEGA

Ettevõte jätab endale õiguse igal ajal muuta, integreerida ja/või tühistada täielikult või osaliselt Salumeria Toscana teenuseid, eeskirju, käesolevaid üldtingimusi ja mis tahes nendega kaasnevaid dokumente, et pakkuda uusi tooteid või teenuseid või kohandada turu vajadustega või õiguslike ja regulatiivsete sätetega. Sel juhul kohustume teavitama Kasutajaid lepingumuudatustest, avaldades teate saidi Avalehel või olenevalt juhtumist B2C platvormil või B2B platvormil ning uuendama Üldtingimusi.

Kasutaja kohustub Üldtingimusi regulaarselt kontrollima ja nõustub sõnaselgelt, et Platvormide kasutamine pärast muudatuse teatavakstegemist on nendega nõustumise ühemõtteline ilming.

Kui kasutaja ei kavatse ettevõtte tehtud muudatustega nõustuda, on tal igal ajal õigus taotleda oma konto tühistamist, järgides saidi isiklikul alal pakutavat protseduuri või kirjutades e-kirja aadressile. support@foodscovery.com teemaga "Konto tühistamine" .

3. REGISTREERIMINE

3.1. KONTO

Salumeria Toscana teenuste kasutamiseks tuleb registreeruda vastavalt B2C platvormil või B2B platvormil ja seejärel luua oma isiklik konto ("Konto") esitades mõningaid isikuandmeid, märkides kehtiva e-posti aadressi ja järgides üldiselt aeg-ajalt illustreeritud registreerimisprotseduuri.

Kogu registreerimistaotluse esitamisel antud teave sisaldub registreerimisandmetes. Kõiki Kasutaja registreerimisandmeid töötleb ja kasutab Ettevõte kooskõlas seaduses nõutud konfidentsiaalsus- ja turvareeglitega, nagu on märgitud Privaatsuspoliitikaühiskonnast.

Kontot loetakse Platvormide kaudu toodete müümiseks ja ostmiseks isiklikuks ning seetõttu ei saa seda kasutada teiste füüsiliste või juriidiliste isikute nimel, samuti ei saa ühele kasutajale luua mitut kontot.

Registreeritud kasutajad kohustuvad hilisemate muudatuste ja muudatuste korral registreerimisel esitatud andmeid viivitamatult uuendama. Registreeritud kasutajad vastutavad ainuisikuliselt sellise teabe õigsuse, täielikkuse, täpsuse ja ajakohastamise eest.

Ettevõte jätab endale ka õiguse kinnitada otse või kolmandate isikute kaudu platvormidel registreeritud kasutajate kontosid ja esitatud teabe õigsust, kui need ei vasta allpool punktis 3.2 sätestatud nõuetele või kui on alust arvata, et edastatud teave on vale. Ilma et see piiraks eeltoodut, ei garanteeri Ettevõte mingil viisil Platvorme kasutavate registreeritud kasutajate identiteeti.

3.2. NÕUDED

Registreerimiseks peab juriidilise isikuna registreeruv Müüja olema asutatud ja volitatud tegutsema ühes vastaval Platvormil märgitud riigis, mida ta kavatseb kasutada.

Ostjate huvides ja Ettevõtte huvides pakkuda kvaliteetseid teenuseid, valib Ettevõte hoolikalt Müüjaid, kes saavad Platvormidel registreeruda ja oma tooteid pakkuda. Sel põhjusel jätab Ettevõte endale õiguse oma äranägemisel mitte vastu võtta registreerimistaotlust Müüjatelt, kes ei järgi teatud tootekvaliteedi ning kaubandusliku aususe ja läbipaistvuse kriteeriume.

3.3. REGISTREERITUD KASUTAJATE MANDAAT

Kasutaja on kohustatud hoidma oma e-posti aadressi ja parooli (“Mandaat"), mis on valitud mõnel mandaadiplatvormil registreerumisel.

Registreeritud kasutaja ei saa edastada oma Mandaati kolmandatele isikutele (kellel pole Konto kasutamiseks volitust).

Mandaatide ohustamise korral on registreeritud kasutaja kohustatud meid sellest viivitamatult teavitama, kirjutades aadressile support@foodscovery.com, et saaksime konto peatada ja vältida volitamata tehinguid. Konto peatamine Ettevõtte poolt nõuab vähemalt 1 tööpäeva möödumist teate kättesaamise kuupäevast.

Ettevõte ei vastuta mitte mingil juhul kulude, kulude või kahjude eest, mis registreeritud kasutajal on tekkinud nende mandaatide kaotamise tõttu, millest ei ole viivitamatult teatatud või mis tekkisid ettevõtte poolt eelmises lõigus osutatud minimaalse konto peatamise ajal. .

3.4. KONTO LIIMID

Platvormide ja saidi kasutamisele üldiselt võivad kehtida piirangud, näiteks tehingute mahuga seotud piirangud või teatud toodete ostmise piirangud. Need limiidid on kehtestatud toimivuse ja riskitegurite põhjal, sealhulgas, kuid mitte ainult, meie hinnang teie registreeritud kasutaja konto ja asukohaga seotud riskide kohta.

Kui registreeritud kasutaja rikub kehtivaid õigussätteid, käesolevaid üldtingimusi või ettevõtte poolt saidil avaldatud juhiseid, märkusi, lahtiütlemisi või muid teateid, jätab Ettevõte endale õiguse oma äranägemisel: (i) eemaldama või muutma registreeritud kasutaja platvormidel avaldatud sisu ja/või (ii) takistama juurdepääsu platvormidele, peatama või allpool artiklis 11 loetletud juhtudel tühistama registreeritud kasutaja konto.

3.5. ALAALAELISED

 

4. ARVUSTUSED, KOMMENTAARID JA MUU KASUTAJA ESITATUD SISU

4.1. ARVUSTUSED JA KOMMENTAARID

Iga müügitehingu lõppedes on Ostjatel õigus esitada vastavalt vajadusele kommentaar ja hinnang Müüja kohta, kommentaar ostetud asjakohaste toodete ja üldiselt ostukogemuse kohta. Sel eesmärgil kohustub iga Ostja mitte avaldama kommentaare, mis sisaldavad ebaseaduslikku, nilpuvat, solvavat, hirmutavat, laimavat või privaatsust, intellektuaalomandi õigusi rikkuvaid või muul viisil Ettevõtte ja/või kolmandate isikute suhtes solvavaid kommentaare või poliitilist propagandat, kaubanduslikud pakkumised, viirused, kettkirjad, massilised meilid või mis tahes muu rämpsposti vorm. Lisaks kohustub Ostja järgima jaotises "Töölaud" - "Minu kommentaarid" (millele pääseb sisse logides, kasutades oma Mandaati) saadaolevatel Platvormidel kommentaaride väljastamise ja avaldamise regulatsioone, samuti jaotises "Ülevaatuste eeskirjad" .

Ettevõte jätab endale õiguse eemaldada või muuta sisu, mis on avaldatud käesolevaid üldtingimusi või kehtivaid õigusakte rikkudes.

4.2. KASUTAJA ESITATUD SISU

Kasutaja ei tohi mitte mingil juhul kasutada vale e-posti aadressi, esineda teise isiku või juriidilise isikuna ega muul viisil valetada kasutaja poolt üles laaditud sisu päritolu kohta.

Kasutaja vastutab ainuisikuliselt Platvormidele üleslaaditud sisu eest, samuti käesolevate üldtingimustega nõustumisel deklareerib ja tagab

(1) avaldatud sisuga seotud kõigi õiguste omandiõigus või igal juhul täielik kättesaadavus, sealhulgas täielik õigus selle avaldamiseks;

(2) et sisu või materjali postitamise kuupäeva seisuga:

(i) sisu ja materjal on täpsed ja asjakohased;

(ii) pakutava sisu ja materjalide kasutamine ei riku ühtegi Ettevõtte poliitikat ega suunist; Ja

(iii) avaldatav sisu ei riku kolmandate isikute õigusi.

Kui kasutaja usub, et mis tahes platvormil avaldatud või Salumeria Toscana teenuste osana kasutatud sisu sisaldab laimavat avaldust või et mõnda tema intellektuaalomandi õigust on rikutud pärast teatud teabe avaldamist mis tahes veebisaidil. platvormide osas kutsume kasutajat saatma meile e-kirja aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com kogu teabega, mis on vajalik juhtumi hindamiseks ja võimaliku sisu viivitamatuks kõrvaldamiseks, kui mõni kasutaja või kolmas osapool on rikkunud.

Ilma et see piiraks juhtumeid, kus mis tahes vastutus tuleneb ebaseadusliku sisu eemaldamata jätmisest pärast vastava teate saamist aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com, kohustub Kasutaja hüvitama ettevõttele kõik õiguslikud toimingud, mida kolmandad isikud on võtnud vastu ja hoidma kahju eest. Ettevõte, mis tuleneb või on igal juhul seotud Kasutaja esitatud ja mis tahes Platvormil avaldatud sisu ja materjalidega.

5. SAIDI JA PLATVORMIDE KASUTAMISTINGIMUSED

5.1. LUBATUD KASUTAMINE

Kasutaja ei tohi mitte mingil juhul tegutseda makseteenuse pakkujana, vahendajana, teenindusagentuurina ega muul viisil kolmandate isikute nimel Ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid edasi müüa, näiteks kolmandate isikute nimel raha teisaldada, töödelda ja edastada.

Kasutajad kohustuvad Platvormide kasutamisel järgima kehtivate seaduste, määruste ja eetikareeglite ning võrguteenuste hea kasutamise sätteid. Eelkõige kohustuvad nad mitte:

- rikkuda kehtivaid seadusi või simuleerida ostuläbirääkimisi ja/või osaleda ebaausas äritegevuses;

- levitada arvutiviirusi või muid tehnoloogiaid, mis võivad saiti või mõnda platvormi või selle kasutajaid kahjustada;

- teostama toiminguid, mis võivad põhjustada meie tehnoloogiliste infrastruktuuride põhjendamatut ülekoormust ja segada Platvormide õiget kasutamist teiste kasutajate poolt;

- saata kettkirju või püramiidskeemi ettepanekuid; kopeerida, reprodutseerida, muuta, muuta või levitada teiste "tootjate" avaldatud sisu ilma nende selgesõnalise nõusolekuta;

- vältida Saidile ja/või Platvormidele juurdepääsu ja nende kasutamise takistamiseks või piiramiseks võetud meetmeid;

- dubleerida ja/või luua muid kui enda kontosid, registreerides need fiktiivsete nimedega või osaliselt teistele juba registreeritud kasutajatele ühiste andmetega;

- üldiselt ei tohi otseselt ega kolmandate isikute kaudu mingil viisil häirida Salumeria Toscana teenuste ega nende kasutamist teiste kasutajate poolt.

Ilma et see piiraks käesoleva lõike sätete kohaldamist, on konto viivitamatu tühistamise ja sellest tuleneva Salumeria Toscana teenuste katkemise eest karistatud:

- registreeritud kasutaja kui Müüja kohustub mitte võtma neil registreeritud ostjatega otse ja/või kaudselt ühendust muul viisil kui Platvormid;

- Registreeritud kasutaja kui Ostja kohustub mitte võtma ühendust otseselt ja/või kaudselt muul viisil peale Platvormide kaudu registreeritud Müüjatega.

 

5.2. MÜÜJA KOHUSTUSED

Müüja kohustub andma Ettevõttele Salumeria Toscana Teenuste kasutamiseks vajalikku teavet, kohustub seda ka ajakohastama ning garanteerima selle tõesuse, täielikkuse ja täpsuse. Eelkõige võtab Müüja kogu vastutuse Platvormide kaudu müüdavate toodete ja äriteabe eest, mida ta annab Ettevõttele Platvormidel toimuva vastava suhtluse ja väljaannete jaoks. Sellest tulenevalt ei saa Ettevõtet pidada vastutavaks Müüja esitatud teabe ebaseadusliku, ebaseadusliku, vale või ebatäpse sisu eest, müüja kohustub hüvitama ja hoidma Ettevõtet kahju igasugusest sellekohastest nõudest.

Müüja kohustub oma pakkumiste sisu osas järgima kõiki kehtivate seaduste sätteid, pidades silmas eelkõige lepingulise hea usu ja vaba konkurentsi põhimõtet.

Müüja kohustub tarnima tooteid, mis vastavad tema registreeritud Platvormidel avaldatutele.

 

Ettevõtte turundustegevuse tõhusamaks muutmiseks ja müügimahtude suurendamiseks Platvormidel kohustub Müüja kogu ettevõttega suhtlemise aja jooksul ühtlustama oma toodete müügihinda, mis on nõutav kõigis väljaspool lepingut sõlmitud müükides. Toscana Salumeria Platform viimasel avaldatud vastava müügihinnaga [1] .

Müüja tunnistab, et käesolevas lõikes nimetatud kohustuse täitmata jätmine annab Ettevõttele õiguse tühistada Müüja Konto vastavalt järgmise punkti 11.3 sätetele. (Konto peatamine või tühistamine ettevõtte poolt ).

5.3 MÜÜJA KINNITUSED JA GARANTIID

Müüja kinnitab, et (i) tal on kõik volitused Platvormil registreerumiseks, sama pakkumise teenuste kasutamiseks ning kehtivate toodete ostu-müügilepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks; (ii) omama luba Teenuste kasutamise eesmärgil kasutada, avaldada, kasutada seotud sisu, kaubamärke, logosid, (iii) korraldada müüdavate toodete levitamiseks, tootmiseks ja kauplemiseks vajalikke litsentse ja lube vastavalt kehtestatud eeskirjadele. kohaldatavad seadused ja (iv) omama kõiki sertifikaate, mis on vajalikud eksportimiseks Euroopa Liitu või kolmandatesse riikidesse, mis on märgitud liikmevormis või millest on hiljem kirjalikult teatatud. Mis tahes kahjulikud tagajärjed, mis tulenevad käesoleva punktiga sõlmitud garantiikohustuse rikkumisest, jäävad müüja vastutusele, kusjuures viimane on selgesõnaliselt kohustatud hoidma Ettevõtet kahjude, nõuete, nõuete eest, ükskõik kellelt. see pärineb.

6. INTELLEKTUAALNE OMAND

6.1. AUTORIÕIGUSED, ANDMEBAASIDE JA SISU ÕIGUSED

Kogu saidil ja platvormidel olev või kättesaadavaks tehtud sisu teksti, graafika, logode, ikooninuppude, piltide, helifailide, digitaalsete allalaadimiste, andmete ja tarkvara kogumite, kataloogide või muude andmebaaside kujul on ettevõtte või selle omandus. sisu tarnijad ja on kaitstud Itaalia seaduste ja rahvusvaheliste seadustega, mis käsitlevad autoriõigust, tööstusõigust ja andmebaasiõigusi.

Saidil avaldatud andmete või sisu osade süstemaatiline väljavõte ja/või taaskasutamine ilma ettevõtte selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. Eelkõige ei tohi te ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kasutada andmekaeve, roboteid või sarnaseid püüdmis- või ekstraheerimisseadmeid saidi mis tahes olulise osa eraldamiseks (üks või mitu korda) taaskasutamiseks. Kasutajal ei ole mingil juhul õigust luua ja/või avaldada oma andmebaasi, mis reprodutseerib saidi olulisi osi (nt hindu ja tootenimekirju) ilma ettevõtte selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Ettevõtte toodetud tekstide ja fotomaterjali allalaadimine ja taaskasutamine ilma ettevõtte selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud ning mis tahes kasutajate poolt volitatud ja kasutatud sisu peab selgelt näitama intellektuaalomandi omanikku, st sõnad "Salumeria Toscana", ja suunake ümber ühele saidi lehtedest.

6.2. BRÄNDINIMED

Platvormides sisalduv või nende kaudu kättesaadavaks tehtud graafika, logod, lehepäised, ikooninupud, fondid ja teenusemärgid on ettevõtte kaubamärgid või kaubamärgid.

Ettevõtte kaubamärke ja eraldusmärke ei tohi kasutada seoses toodete või teenustega, mis ei ole Ettevõtte omad, viisil, mis tekitab klientides segadust või mis tahes viisil, mis haldab või diskrediteerib ettevõtet.

Kõik muud ettevõttele mittekuuluvad kaubamärgid, mis ilmuvad platvormidel, on nende vastavate omanike omand, kes võivad olla või mitte olla ettevõttega seotud, seotud ja/või sponsoreeritud.

6.3. LITSENTSID

Sisu, sealhulgas tekstide, fotode ja muu kasutaja poolt Platvormidel avaldatud omandiõigused (" Sisu") on registreeritud kasutaja omand, kes need oma konto kaudu üles laadis.

Sisu avaldamisel platvormidel annab Registreeritud kasutaja Ettevõttele alalise, tasuta, mitteeksklusiivse ja ilma territoriaalsete piiranguteta litsentsi sisu kasutamiseks, reprodutseerimiseks, levitamiseks, kolmandatele isikutele üleandmiseks, all-litsentsimiseks, kuvamiseks ka seoses. Salumeria Toscana teenuste pakkumiseks, samuti ettevõtte edasiste teenuste ja äri- ja/või reklaamitegevuse kontekstis, sealhulgas näiteks kogu saidi või selle osa või mis tahes saidi reklaamimine ja levitamine. oma platvormidelt mis tahes vormingus ja mis tahes turustuskanali kaudu.

Ilma et see piiraks eeltoodut ja välja arvatud juhul, kui Ettevõttega on kirjalikult kokku lepitud teisiti, on kõik ettevõtte poolt otseselt loodud fotod, videod ja/või muu materjal nn. Registreeritud kasutajate "veebiesitlus" ja igal juhul Salumeria Toscana teenuste kasutamise jaoks on ettevõtte ainuomand.

7. TEENUSTE AJUTINE KATKESTUS Salumeria Toscana 

Ettevõte kohustub tegema kõik endast oleneva, et tagada saidile, platvormidele ja Salumeria Toscana teenustele katkestusteta juurdepääs ja edastused ilma vigadeta. Kuid Interneti olemuse tõttu ei saa tagada katkematut juurdepääsu ja veatut edastamist. Lisaks võidakse aeg-ajalt peatada või piirata juurdepääsu saidile või üksikutele platvormidele, et võimaldada remonti, hooldust või uute tegevuste või teenuste kasutuselevõttu. Sellistest katkestustest teavitatakse võimaluse korral individuaalsel platvormil.

Ettevõte võib igal ajal teha Salumeria Toscana platvorme ja teenuseid parandusi ja/või muudatusi, kui see on vajalik tehnilistel põhjustel või kehtivate õigusaktide järgimiseks.

8. VASTUTUSE PIIRANGUD

Ettevõte ei võta endale vastutust sisu eest, mis on loodud või avaldatud kolmandate osapoolte saitidel, millele üksikutel platvormidel on hüperlink ("link"). Ettevõte ei kontrolli selliseid linke ega vastuta nende sisu ega kasutamise eest. Linkide olemasolu platvormidel ei tähenda, et Ettevõte nõustub sellistel veebisaitidel avaldatud materjalidega või mis tahes muud suhted Ettevõtte ja nende juhtide vahel. Kasutaja, kes otsustab külastada üksikute Platvormidega või igal juhul saidiga ühendatud veebisaiti, teeb seda omal riisikol, võttes endale kohustuse võtta kõik vajalikud meetmed viiruste või muu pahavara vastu.

Kasutajad vastutavad kogu kahju eest, mis nende arvutisüsteemile võib tekkida saidi ja platvormide kasutamisest.

Platvorme kasutavad kasutajad tunnistavad ja nõustuvad, et Ettevõte ei anna mingeid garantiisid seoses (i) registreeritud kasutajate identiteedi, õigusvõime, eesmärgi tõsiduse või muude omadustega, (ii) teenuse kvaliteedi, seaduslikkuse ja turvalisusega. Platvormidel avaldatud tooteid, samuti (iii) registreeritud kasutajate poolt enda ja nende poolt Platvormide kaudu reklaamitavate toodete kohta esitatud kirjelduste tõepärasust ja täpsust.

Ettevõte ei saa vastutada (i) kahju, mis ei ole nende üldtingimuste rikkumise tagajärg, mis on tingitud ärivõimaluste kaotamisest (sealhulgas saamata jäänud kasum, tulud, lepingud, eeldatavad säästud, andmed, firmaväärtus või tarbetult kantud kulud), (iii)mis tahes muu kaudne või kaudne kahju, olenemata sellest, kas kasutaja oli Salumeria Toscana teenuste kasutamise alustamise ajal ettenähtav või mitte. Ettevõte ei vastuta ka käesolevates Üldtingimustes sätestatud kohustuste viivitamise või täitmata jätmise eest, kui viivitus või ebaõnnestumine tuleneb juhuslikest asjaoludest või vääramatu jõu põhjustest.

Ettevõte ei vastuta laevanduspartnerite tekitatud kahjustuste eest.

Ükski tarnitud toodetega seotud hüvitise nõue, samade tarnimata jätmine või muul põhjusel ei tohi ületada kahju hüvitamise taotluse aluseks olnud toodete ostuhinna summat

9. HÜVITAMINE

(i) Kasutajale käesolevatest Üldtingimustest tulenevate kohustuste rikkumise korral (ii) Kasutaja poolt antud ja Üldtingimustes või Ettevõttega sõlmitud eraldi lepingus sätestatud deklaratsioonide ja garantiide rikkumisel, Kasutaja hüvitab ja kaitseb Ettevõtet mis tahes kulude, kahjude, kahjude, kohustuste või kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult, õigusabikulude) eest, mis tulenevad mis tahes subjekti algatatud vaidlustest, kohtutoimingutest, hinnangutest, uurimistest, päringutest või muudest menetlustest, ja hoiab neid kahju eest. Ettevõtte vastu seoses eelnimetatud rikkumistega.

10. KONFIDENTSIAALSUS

Müüja kohustub kuni Müüja konto Platvormilt tühistamise kuupäevani ja sellele järgneva 12 (kaksteist) kuu jooksul hoidma rangelt konfidentsiaalset teavet (mis ei ole üldkasutatav), mis on seotud Platvormi toimimise ja sellega seotud teenustega. konfidentsiaalne. pakutakse. Samuti mõistetakse, et käesolevas artiklis sätestatud konfidentsiaalsuskohustuste rikkumise korral on Ettevõttel õigus Leping lõpetada.

11. KESTUS JA LÕPETAMINE

Registreeritud kasutajate jaoks kehtivad Üldtingimused kuni Konto tühistamise kuupäevani.

11.1. KONTO TÜHISTAMINE

Ostjad võivad igal ajal taotleda oma konto tühistamist, saates kirjaliku teate e-posti aadressil salumeriatoscanado@gmail.com teemaga "Konto tühistamine".

Müüjad võivad taotleda oma Konto tühistamist 1-kuulise etteteatamisega, saates kirjaliku teate e-posti aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com teemaga "Konto tühistamine".

11.2. KONTO PEATAMINE VÕI TÜHISTAMINE ETTEVÕTTE POOLT

Ettevõttel on ka õigus peatada ja/või lõpetada Salumeria Toscana teenused registreeritud kasutajale ja takistada juurdepääsu kontole (sealhulgas näiteks kontol olevatele summadele) järgmistel juhtudel:

(i). registreeritud kasutaja on esitanud valet, mittetäielikku, ebaõiget või eksitavat teavet (sealhulgas, kuid mitte ainult, registreerimisandmed) või on osalenud pettuses või ebaseaduslikus käitumises;

(ii). avastatakse või teatatakse registreeritud kasutajaga seotud konto või vastavate makseandmete volitamata või petturliku kasutamise kohta;

(iii). registreeritud kasutajal on kõrge riskiprofiil;

(iv) . kasutajate poolt järgmistes artiklites 4 (4) sätestatud kohustuste rikkumise korral.Teie esitatud arvustused, kommentaarid ja muu sisu), 5 (Saidi ja platvormide kasutamise tingimused), 6 ( Intellektuaalne omand).

Mis tahes käesolevas artiklis sätestatud juhtumi korral teavitab Ettevõte registreeritud kasutajat vastava konto peatamisest ja peatamise põhjustest võimaluse korral enne selle toimumist või hiljemalt vahetult pärast seda. välja arvatud juhud, mil selline side võib ohustada turvameetmeid või on kohaldatava õigusega keelatud.

Ettevõte taasaktiveerib kasutaja konto ainult juhul, kui registreeritud kasutaja on vaidlustatud rikkumised kõrvaldanud 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates peatamise teate kättesaamisest. Vastasel juhul tühistab Ettevõte Registreeritud kasutaja konto ja teavitab sellest kasutajat kirjalikult ning kohaldatakse järgmise punkti 11.4 sätteid.

Kõik konto taasaktiveerimise taotlused tuleb saata meili teel aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com teemaga "Konto taasaktiveerimine".

Ilma et see piiraks ülaltoodut, kui registreeritud kasutaja ei kasuta Salumeria Toscana teenuseid vähemalt 24 (kakskümmend neli) järjestikuse kuu jooksul, kustutab Ettevõte pärast e-posti teel teatise saatmist sellise registreeritud kontoga seotud konto. Kasutaja.

Igal juhul jätab Ettevõte endale õiguse teha asjakohaseid kohtualgatusi nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades, et kaitsta oma õigusi ja huve ning kolmandate isikute õigusi.

12. KAEBUSED

8 (kaheksa) päeva jooksul alates toodete kättesaamisest on B2C Ostjal õigus kasutada Ettevõtte poolt pakutavat pretensioonide teenust, teatades saadud toodetel esinevatest puudustest ja alustades vastava pretensiooni või raha tagastamise menetlust. Selleks peab B2C ostja järgima juhendis " Toetus B2C platvormi ", arvestades, et vastasel juhul ei saa ettevõtte eest vastutav meeskond kaebusi ja tagasimaksetaotlusi õigesti hallata.

13. TAGANEMISÕIGUS

a) Taganemisõiguse välistamise juhtumid
Vastavalt kunstile. 59, lõige 1, kiri. 6. septembri 2005. aasta seadusandliku dekreedi d) ja e) nr. 206 (Tarbijaseadustik) (edaspidi "tarbijaseadustik"), on taganemisõigus välistatud seoses:
a) kaubad, mille on ostnud B2C ostja, kes ei kvalifitseeru tarbijaseadustiku artikli 3 lõike 1 punkti a kohaselt tarbijaks ja/või kes nõuab arvet;
b) kaubad, mis võivad kiiresti rikneda või aeguda;
c) pitseeritud kaubad, mis ei ole hügieenilistel põhjustel või tervisekaitsega seotud põhjustel tagastamiseks sobilikud ja mis on pärast kohaletoimetamist avatud.
Ilma et see piiraks eelmise lõigu (Kaebused) sätete kohaldamist, viidates eespool loetletud taganemisõiguse välistamise juhtumitele, teavitatakse eelkõige B2C-ostjat, kes nõustub, et tooted, mis "ristavad kiiresti rikneda või aeguda" hõlmab kõiki toiduaineid, kuna seda tüüpi toodete omadused ja omadused võivad muutuda ka sobimatu säilitamise tõttu. Seetõttu kehtib hügieeni ja Kasutajate kaitse huvides taganemisõigus ainult B2C platvormi kaudu ostetud toodetele, mida saab müüjale tagastada, vastava pitsatiga puutumata ja tervisele ohtu seadmata tagasi turule viia. tarbijatest.

Igasugune taganemisõigus Ostja kasuks Värske liha ostmisel tuleb lugeda välistatuks, kuna käesolev leping puudutab mõõtude järgi valmistatud või selgelt isikupärastatud kauba müüki. Samuti määrab toodete laad (värske liha) selle, et neid ei saa tagastada, kuna see tooks kaasa nende pöördumatu riknemise.

Müüja ei vastuta toodete tarnimise hilinemise või ebaõnnestumise eest, mis on tingitud vääramatu jõu või ettenägematute asjaolude tõttu, mis võivad ilmneda mis tahes tootmise, töötlemise ja saatmise etapis.

Müüja ei vastuta ühelegi osapoolele ega kolmandale isikule kahjude, kaotuste ja kulude eest, mis on tekkinud lepingu täitmata jätmise tõttu ülalnimetatud põhjustel, ostjal on õigus ainult tasutud hinna tagastamisele.

Ostja hüvitab müüjale igasuguse vastutuse, mis tuleneb ebaõigete maksudokumentide väljastamisest, mis on tingitud Ostja esitatud andmetega seotud vigadest, kuna ostja vastutab ainuisikuliselt õige sisestamise eest.

Müüja ei vastuta toote säilimise eest, kui seda ettenähtud aja jooksul laost ei eemaldata.

 

b. Taganemisõiguse kasutamine
B2C ostjal on õigus kasutada taganemisõigust vastavalt artiklile. 52 jj. artikli 4 lõikes 2 sätestatud nõuded seoses konkreetsete toodetega, välja arvatud need, mis on loetletud eelmises lõikes a, tingimusel et neid ei ole pärast tarnimist avatud ega nende pitsereid muudetud.

Juhtudel, kui taganemisõiguse teostamine on lubatud, on B2C Ostjal õigus taganeda Müüjaga sõlmitud ostulepingust mis tahes põhjusel, ilma selgituste andmise vajaduseta ja ilma trahvita.

Taganemisõiguse kasutamiseks peab B2C ostja saatma ettevõttele 14 päeva jooksul alates ostutellimusega hõlmatud toodete kohaletoimetamise kuupäevast kirjaliku teate e-posti teel järgmisele e-posti aadressile support@foodscovery.com koos teemaga "Taganemisõiguse kasutamine", millega väljendatakse selgesõnaliselt oma soovist taganeda ja esitatakse järgmine lisateave:
. ostutellimuse number ja kuupäev;
ii. ostutellimuse tarnekuupäev;
iii. B2C ostja nimi ja aadress;
iv. B2C ostja e-posti aadressi ja telefoninumbri märkimine;
v. kauba või kauba kood, mille puhul kavatsete taganemisõigust kasutada.

Taganemisõigus kehtib ostetud tootele tervikuna; seetõttu, kui toode koosneb mitmest komponendist või osast, ei saa taganemisõigust kasutada ainult osa ostetud toote osas.

Ettevõte avab taganemisõiguse kasutamise teatise saamisel menetluse tagastamise haldamiseks ja teatab selle õiguse kasutamisest Müüjale, kes peab viivitamatult korraldama toodete äraviimise teie juures. omal kulul, määrates konkreetse kulleri või ettevõttega kokkulepitud korral ühe saatepartneritest. Seejärel edastab Ettevõte B2C Ostjale juhised toodete tagastamise viisi kohta, mille Müüja on kavandanud, kes peab sekkuma hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisõiguse kasutamisest Ettevõttele teatamise kuupäevast.

Taganemisõiguse kasutamise korral tagastatakse B2C ostjale kogu tagastatud toodete summa 14 päeva jooksul alates päevast, mil ettevõtet teavitati B2C ostja otsusest kasutada taganemisõigust, ilma et see piiraks Ettevõttel on õigus peatada raha tagasimaksmine kuni toodete tegeliku kättesaamiseni.

Tagasimakse tehakse sama makseviisiga, mida kasutab B2C Ostja

14. LÕPPSÄTTED

Mitte mingil juhul ei tähenda see, et Ettevõte ei kasuta oma õigust tegutseda Kasutajate suhtes käesolevaid üldtingimusi rikkudes, mis tahes vormis loobumist Ettevõtte õigustest, sealhulgas tegutsemisõigusest.

Kui mõni nende tingimuste säte loetakse kehtetuks, tühiseks või mingil põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta see tingimus mingil juhul teiste sätete kehtivust ja tõhusust.

15. ELEKTROONILINE SIDE

Kõik käesolevate üldtingimustega ette nähtud ja/või lubatud suhtlused toimuvad elektroonilisel kujul, e-posti teel või teadete ja suhtluse avaldamisega saidil ja/või platvormil, kuhu registreeritud kasutaja on registreeritud.

Kasutajad tunnistavad selgesõnaliselt ja aktsepteerivad, et meie poolt elektroonilisel kujul edastatavad teated, teave ja muu suhtlus vastab seaduses sätestatud kirjaliku vormistamise nõudele.

16. MEIE KONTAKTID

Toscana delikatessid  
Asukoht: Via Castelfalfi Castello 57, Montaione 50050 Firenze (Itaalia)
P.IVA06694310480

17. KOHALDATAVAD SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

Neid üldtingimusi reguleerivad ja neid tuleb tõlgendada vastavalt Itaalia seadustele.

Ilma et see piiraks seadusandliku dekreediga 206/2005 sätestatud õigusakte kohaldamist, suunatakse käesolevate üldtingimuste tõlgendamise ja kohaldamise või rikkumisega seotud vaidluste korral sellega seotud vaidlused Firenze kohtusse, kus Ettevõttel on registrijärgne asukoht.

Artiklite alusel ja eesmärkidel. 1341 ja 1342 jj. c.c., kinnitab kasutaja, et on artiklid 2 (Üldtingimuste muudatused ja täiendused), 3.3 (Registreeritud kasutajate mandaadid), 3.4 (Konto piirangud), 4 (Kasutaja poolt pakutavad ülevaated, kommentaarid ja muu sisu), 5 ( Saidi ja platvormide kasutamise tingimused), 5.2 (müüja kohustused), 5.3 (Müüja kinnitused ja garantiid), 6 (Intellektuaalne omand), 8 ( Vastutuse piirangud), 9 (Hüvitis), 10 (Konfidentsiaalsus), 11 (Kestus ja eraldusvõime), 11.2 ( Konto peatamine või tühistamine ettevõtte poolt), 13 (Elektrooniline side) ja 17 ( Kohaldatav seadus ja pädev kohus).[1] Selguse huvides täpsustatakse, et "Salumeria Toscana platvormil avaldatud müügihind" tähendab lõplikku müügihinda, mis sisaldab kohaldatavaid tehingukulusid, sealhulgas Ettevõttele makstavat haldustasu.