Privaatsusteave

Privaatsus

Teave vastavalt ELi määrusele 2016/679 (GDPR)
Viimane värskendus [24-05-2018]

 

1. KES TEIE ANDMEID TÖÖTLEVAD?

Andmetöötleja

La Taverna del Castello oma seadusliku esindaja Fontanelli Alessandro personalil, via castelfalfi castello 57, Montaione 50050, KMKR number 06694310480, CF fntlsn79b08i046t.

Isikuandmete kaitse ametnik (DPO)

Oleme määranud isikuandmete kaitse eest vastutava isiku (andmekaitseametnik) vastavalt art. 37 isikuandmete kaitse üldmääruse nr. 2016/679 (GDPR). Tuletame meelde, et saate andmekaitseametnikuga igal ajal ühendust võtta ja saata küsimusi või taotlusi, mis on seotud teie isikuandmete ja teie privaatsuse austamisega, kirjutades järgmisele e-posti aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com

Muud ained

Teie isikuandmetele võidakse tähelepanu juhtida meie töötajatele või koostööpartneritele, kes kuuluvad olenevalt töötlemisest haldus-, äri-, õigus-, raamatupidamis- või IT-süsteemi administraatorite kategooriasse, kes meie otsesel alluvuses tegutsedes on määratud vastutavateks andmetöötlejateks ja saada selles osas piisavad tegevusjuhised. Teie andmete saajate hulka kuuluvad ka maksete, saatmise, turundusteenustega seotud kolmandatest isikutest teenusepakkujad, hostimise pakkujad ja infosüsteemide inseneriteenuste pakkujad, IT-ettevõtted või turu-uuringutele ja andmetöötlusele spetsialiseerunud ettevõtted, kellega sõlmime neid nõudvaid lepinguid. võtta oma isikuandmete kaitseks sobivad tehnilised ja korralduslikud meetmed. Teie andmeid võidakse vastavalt seadusele edastada ka politseijõududele ning kohtu- ja haldusasutustele.

Võime teie isikuandmeid edastada ka kogu meie ettevõtte või vara või selle osa müügi või üleandmise korral (sealhulgas saneerimise, eraldamise, lõpetamise või likvideerimise korral).

Me ei anna ega müü mingil juhul teie isikuandmeid.

Teie isikuandmeid võidakse edastada väljapoole Euroopa Liitu töötlemiseks mõne meie teenusepakkuja poolt. Sel juhul tagame, et see edastamine toimub kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja et isikuandmete piisav kaitse on tagatud vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika sätetele, tuginedes piisavuse otsusele ja tüüpklauslitele, mis on määratletud Komisjoni Euroopa Liidu või ettevõtte siduvate eeskirjade kohta. Juhul, kui teie isikuandmeid edastatakse Ameerika Ühendriikides asutatud kolmandatest isikutest tarnijatele, võidakse andmeid neile edastada juhul, kui nad on esitanud Privacy Shieldi skeemi (nn Privacy Shield) kohase enesetõendi (nn Privacy Shield). seoses edastatavate andmete tüübiga, mis nõuab neilt samasugust kaitset kui ELi ja USA vahel jagatud isikuandmetega.

 

 

2. MILLISEID ANDMETE TÜÜPI ME KOGUME?

Isikuandmed tähendavad kogu teiega seotud teavet, mis võimaldab meil teid tuvastada, nagu teie nimi, kontaktandmed, makseandmed ja teave teie juurdepääsu kohta saidile. Kui registreerute meie saidil, looge konto, kasutage meie teenuseid või võtke ühendust meie tugiteenus, kogume mõningaid teie isikuandmeid. Osa eelnimetatud andmetest esitab meile vabatahtlikult kasutaja ise, samas kui me kogume teisi automaatselt.

Kasutaja poolt vabatahtlikult antud andmed

Sait pakub kasutajatele võimalust anda vabatahtlikult isikuandmeid, näiteks konto loomise, meie saidi kaudu toodete ostmise/müügi, ülevaate või kommentaari lisamise, tagastusteenuse lõpuleviimise, võtke ühendust foorumiga või kasutades meie klienditeenindusega sõnumside- ja vestlusteenust või kui võtate meiega ühendust, et jätta oma kommentaare või arvamusi. Kui teil on vaja meiega telefoni teel ühendust võtta, salvestame kõne koolituse ja teenuste täiustamiseks ning teeme teie kõne kohta märkmeid. Tuletame meelde, et Saidil saab registreeruda ja konto luua ka sotsiaalvõrgustiku konto, näiteks Facebooki konto abil. Juhul, kui registreerute sellel meetodil registreerimisel nõutud volitusi väljastades, saame teie suhtlusvõrgustiku konto andmed, nagu ees- ja perekonnanimi, ametikoht, põhilised isikuandmed.

Kui kasutan saiti müüjana, on teie veebiesitlusse sisestatud sisu ja pildid nähtavad ka teistele kasutajatele; samamoodi, kui jätate saidi vastavatesse jaotistesse kommentaare ja arvustusi, on teie arvustuste sisu, teie nimi ja foto (kui see on üles laaditud) nähtavad neile, kes saidile sisenevad.

Tundlikud andmed

Me ei töötle delikaatseid andmeid, st üksikasju füüsilise või vaimse tervise kohta väidetavate kuritegude toimepanemise või süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, kuid juhul, kui jagate seda teavet meiega spontaanselt, töötleme selliseid andmeid ainult teie selgesõnalise teabega. nõusolekut.

Kolmanda osapoole andmed

Kui otsustate edastada andmeid kolmandatelt isikutelt, veenduge, et neid subjekte on eelnevalt ja piisavalt teavitatud siin näidatud töötlemise viisidest ja eesmärkidest. Selle hüpoteesiga seoses tegutsete sõltumatu andmetöötlejana, kes võtab endale kõik juriidilised kohustused ja vastutuse.

Andmed alla 16-aastaste laste kohta

Sellega seoses tuletame teile meelde, et kui olete alla 16-aastane, ei saa te meile isikuandmeid edastada ning igal juhul ei võta me vastutust teie esitatud valeandmete eest. Kui saame teada ebaõigete väidete olemasolust, tühistame viivitamatult kõik saadud isikuandmed.

Andmete sirvimine

Kogume teie kasutatavate teenuste kaudu järgmisi andmeid:

 

  • tehnilised andmed: See andmekategooria hõlmab nende arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, mida kasutate saidiga ühenduse loomisel, taotletud ressursside URI-s (Uniform Resource Identifier) ​​olevaid aadresse, päringu aega ja meetodit, mida kasutatakse esitama serverile päringu, vastuseks saadud faili suuruse, numbrikoodi, mis näitab serveri antud vastuse olekut (edukas, viga vms) ja muid Sinu operatsioonisüsteemi ja IT-keskkonnaga seotud parameetreid. Neid andmeid kasutatakse ainult statistilise teabe jaoks (seetõttu on need anonüümsed), saidi korrektse toimimise kontrollimiseks ja kustutatakse kohe pärast töötlemist. Andmeid saab kasutada vastutuse väljaselgitamiseks lehe vastu toime pandud oletatavate arvutikuritegude korral: välja arvatud see juhus, ei säili veebikontaktide andmed kauem kui 7 päeva.
  • i abil kogutud andmed küpsis või sarnased tehnoloogiad: lisateabe saamiseks külastage jaotist "Küpsis" .

3. MILLISTEL EESMÄRGidel ME TEIE ANDMETE TÖÖTLEMAME?

a) Et tagada teile juurdepääs meie saidile ja meie teenuste kasutamine

Kui kasutate meie saiti ja sellega seotud teenuseid, kasutame teie isikuandmeid, et võimaldada teil saidil registreeruda ja luua isiklik konto, kontrollida teie identiteeti saidi kasutajana, lubada teil osta/müüa tooteid ja , vajaduse korral osta tooteid, pakkuda teile klienditoeteenust ja lahendada kõik teie poolt teatatud probleemid, saata teile vajalikke teateid (nt ostutellimuse kinnitamine või eduka makse kinnitamine või teie toodete toodete meeldetuletamine). ostukorvi), samuti osutada teile kõiki üldtingimustes kirjeldatud muid teenuseid.

b) teavitada teid toodetest, teenustest, sündmustest ja muudel reklaamieesmärkidel

Kui olete meile selgesõnaliselt oma nõusoleku andnud või kui meil on õigustatud huvi (vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele), kasutame teie andmeid, et värskendada teid meie poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta, samuti teavitada teid ettevõtte või kolmandatest osapooltest äripartnerite müügiedendus-, äri- ja reklaamitegevusest. e-posti teel, SMS-i või WhatsAppi teel; ainult siis, kui olete professionaal, saame teavitada teid sellistest kampaaniatest ja sündmustest telefonikõne teel operaatori või klienditeeninduse kaudu, mis koosneb spetsiaalsete teenuste pakkumisest müügi ajal ja müügijärgselt. Lisaks alati teie nõusolekul või kui meil on õigustatud huvi (vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele), võime kasutada teie andmeid turu-uuringute ja uuringute osana teie rahulolu mõõtmiseks e-posti teel, SMS-i või WhatsAppi saatmise eesmärgil oma teenuste täiustamise eesmärgil. ja suhted meie kasutajatega

c) pakkuda teile personaalset teenust

Kui olete meile selgesõnaliselt oma nõusoleku andnud, kasutame teie andmeid teie tarbimisharjumuste ja -valikute analüüsimiseks, et pakkuda teile teie huvidele vastavat isikupärastatud teenust ja täiustada oma kommertspakkumist.

d) Saidi kaudu pakutavate teenuste täiustamiseks

Kasutame esitatud andmeid saidi kaudu pakutavate teenuste ja teie toodete ostmise/müügikogemuse täiustamiseks. Eelkõige saame analüüsida meie saidi ja meie teenuste kasutamist ja mõõta nende tõhusust, et paremini mõista, kuidas seda kasutatakse, et seda täiustada ning kasutajaid kaasata ja hoida.

 

e) Et tagada meie õigused, omandiõigus või andmete turvalisus

Samuti võime kasutada isikuandmeid seoses teie saidi kasutamisega, et ennetada või tuvastada pettusi, kuritarvitamist, ebaseaduslikku kasutamist, meie nõuete ja tingimuste rikkumisi ning täita kohtukorraldusi, valitsuse taotlusi või järgida kohaldatavaid seadusi.

4. MIS ON TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS?

Töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus.

Enamikul juhtudel töötleme teie andmeid, et tagada teile juurdepääs saidile ja seal pakutavatele teenustele. Lisaks võime töödelda teie andmeid ühel või mitmel järgmistest põhjustest:

▪ Teie selgesõnalisel nõusolekul (näiteks selleks, et teavitada teid meie toodetest, teenustest, sündmustest ja muudel reklaamieesmärkidel, samuti pakkuda teile isikupärastatud teenust)

▪ Et tagada vastavus juriidilistele kohustustele, määrustele ja ühenduse standarditele (näiteks täita kohtumäärusi, valitsuse taotlusi või järgida kehtivaid õigussätteid)

▪ Meie õigustatud huvides (näiteks saidi kaudu pakutavate teenuste täiustamiseks või töödeldavate andmete omandiõiguse ja turvalisuse tagamiseks).

5. KAS ANDMETE ESITAMINE ON KOHUSTUSLIK?

Isikuandmete esitamine on kohustuslik ainult töötlemiseks, mis on vajalik juurdepääsu tagamiseks meie saidile ja selle kaudu pakutavatele teenustele. Sel eesmärgil nõutud isikuandmete esitamisest keeldumine muudab saidil registreerimise ja sellega seotud teenuste kasutamise võimatuks. Kõik muud teie teabe sätted on valikulised, kuid nende esitamine võimaldab meil pakkuda teile paremat kasutuskogemust.

6. KUIDAS ME TEIE ANDMEID TÖÖTLEMME JA KUI KAUA?

Isikuandmeid säilitatakse paberkandjal ja/või elektroonilisel kujul ning aja jooksul, mis on rangelt vajalik ülaltoodud punktis 3 ("Millistel eesmärkidel me teie andmeid töötleme?") nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

Eelkõige siis, kui registreerute saidil ja loote konto, töötleme ja säilitame enamiku teie teabest meie valduses senikaua, kuni kasutate aktiivselt saidi kaudu pakutavaid teenuseid. Pärast teie konto sulgemist säilitame teie isikuandmeid maksimaalselt 24 kuu jooksul alates konto tühistamise kuupäevast kaitse eesmärgil ja/või oma õiguste tagamiseks kohtus ja/või kohtuväliselt meie teenuste osutamisega seotud õigusvaidluste korral; teie täiendavaid isikuandmeid, mis on seotud saidi kaudu tehtud tehingutega, säilitatakse vastavalt seadusele (sh maksukohustused) 10 aastat.

Otseturunduse ja profiilide koostamise eesmärgil säilitame teie andmeid maksimaalse ajavahemiku jooksul, mis on võrdne kohaldatava seadusega nõutavaga, mis on vastavalt 24 ja 12 kuud alates teie viimasest igasugusest suhtlusest saidiga.

Teenuse täiustamiseks mõeldud analüüsi eesmärgil säilitatakse kasutaja isikuandmeid maksimaalselt 24 kuud alates nende registreerimisest.

Isikuandmete maksimaalse säilitustähtaja möödumisel vastavalt käesoleva jaotise sätetele kustutame teie andmed automaatselt või muudame need jäädavalt ja pöördumatult anonüümseks.

Tuletame teile meelde, et kui te ei tee 36 kuu jooksul ühtegi aktiivset tegevust (nagu saidi pakutavate teenuste kasutamine, navigeerimine, otsingud ja/või mõni muu saidi kasutamise meetod) mitteaktiivseks kasutajaks ning pärast kirjalikku teadet teie konto deaktiveerimise kohta säilitame teie isikuandmeid seal sätestatud maksimaalse säilitusaja jooksul.

7. KUIDAS SAAD OMA ÕIGUSI KASUTADA?

Kooskõlas GDPR-i sätetega on teil õigus igal ajal taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist või tühistamist, esitada vastuväiteid nende töötlemisele või kasutada teisaldatavuse õigust. Kehtivad isikuandmete kaitset käsitlevad õigusaktid võimaldavad teil kasutada ka õigust taotleda töötlemise piiramist artiklis sätestatud juhtudel. 18, samuti saada teid puudutavaid andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja automaatselt loetavas vormingus artiklis sätestatud juhtudel. GDPR 20.

Soovid saab saata meiliaadressile salumeriatoscanadop@gmail.com

Eelkõige juhul, kui soovite lubada eelmises punktis 3 ("Millistel eesmärkidel me teie andmeid töötleme?") punktides b (Turunduseesmärgid) nimetatud tegevusi ja hiljem ei soovi saada meilt edasisi teateid või Kui soovite piirata ühenduse võtmise viise, saate need suhtlused igal ajal peatada, klõpsates iga suhtluse allosas olevat linki "Tühista tellimine".

Lõpetuseks tuletame teile meelde, et teil on alati õigus esitada kaebus pädevale järelevalveasutusele (Isikuandmete kaitse Garant) vastavalt artiklile. GDPR 77, kui arvate, et teie andmete töötlemine on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

8. KUIDAS GARANTEERIME TEIE ANDMETE KAITSE?

Teie isikuandmeid töötlevad eelmises punktis 1 („Kes teie andmeid töötleb?“) märgitud subjektid, järgides kehtivates õigusaktides sätestatut. Eelkõige selleks, et tagada teie andmete turvalisus, võttes arvesse tehnika taset ja rakenduskulusid, samuti töötlemise olemust, objekti, konteksti ja eesmärke, samuti õiguste muutumise tõenäosuse ja tõsiduse ohtu. ja füüsiliste isikute vabadused, oleme võtnud asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada riskile vastav turvalisuse tase.

9. MILLAL SEDA TEAVE VÄRSKENDATI?

See teave avaldati rubriigis märgitud kuupäeval ja võib aja jooksul muutuda ka seoses uute valdkondlike regulatsioonide võimaliku jõustumisega, ajakohastamise või uute teenuste või tehnoloogiliste uuendustega. Sel juhul teavitavad kaasomanikud teid, esitades tõendid selliste uuenduste kohta.

10. LISAINFO

(A) Kandidatuur

Kui meie saidil on aktiivne leht "Tööta meiega", saate tutvuda kõigi meie avatud ametikohtadega või saata oma spontaanse avalduse.

Õppekavasid, mis on saadud pärast meie avatud ametikohtade saidi kaudu edastamist või kui otsustate iseseisvalt meile oma CV saata, säilitatakse maksimaalselt 6 kuud alates kättesaamise kuupäevast ainult teie avalduse hindamise eesmärgil või ümberhindamine. Teie profiiliga ühilduvate ametikohtade hilisemate otsingute jaoks seni, kuni need on aktiveeritud teie andmete maksimaalse säilitusaja jooksul. Saate igal ajal oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid esitada, kirjutades aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com

Kandideerimisel pidage meeles, et lisage oma CV-sse deklaratsioon, millega nõustute isikuandmete töötlemiseks valiku eesmärgil ja vältige delikaatsete isikuandmete (nt teie tervislik seisund, usulised, filosoofilised või poliitilised tõekspidamised) sisestamist, ei ole asjakohane. tööpakkumisele.

(b) Kolmandate osapoolte lingid

See privaatsuspoliitika viitab eranditult saidile. Kui sait sisaldab linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, tuletame teile meelde, et me ei oma nende üle mingit kontrolli ega vastuta mingil viisil. Seetõttu kutsume teid üles lugema kolmandate osapoolte veebisaitidel olevat vastavat privaatsusteavet.

11. KAS TEIL ON VEEL KÜSIMUSI?

Ootame küsimusi, kommentaare ja muresid meie privaatsuspoliitika ja privaatsustavade kohta.

Kui soovite anda tagasisidet või kui teil on küsimusi või kahtlusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga või saatke e-kiri aadressile salumeriatoscanadop@gmail.com